Nog geen volledig akkoord over uitbreiding taken bewakingsagenten

De regering Michel heeft nog geen definitief akkoord bereikt over de uitbreiding van de taken van bewakingsagenten. Later vandaag volgt nog een elektronische ministerraad, waar de definitieve versie van de tekst wordt herlezen.

Het kernkabinet zit al sinds gisteren bijeen over de rol van de private bewakingsagenten en de vraag welke taken zij eventueel kunnen overnemen van de politie. De wet op de private veiligheid, de zogenoemde wet-Tobback, dateert nog uit 1990. Sindsdien is er heel wat veranderd en zijn er grijze zones ontstaan.

Zo gebeurt het nu al dat bij grote evenementen bewakingsagenten handtassen en rugzakken controleren of mensen fouilleren. De nieuwe wet moet deze praktijk wettelijk maken en verduidelijken wat er juist wordt verstaan onder fouille en of er bijvoorbeeld identiteitspapieren kunnen worden opgevraagd.

"Bij een grote volkstoeloop of op plaatsen waarvan men weet dat er een dreiging is, moet men kunnen kijken in handtassen en als iemand dat niet wilt, dan krijgt die geen toegang", zei vicepremier Alexander De Croo voor aanvang van de ministerraad.

Het gebruik van geweld en arrestaties blijven wel een exclusieve taak van de politie. Een andere taak die door bewakingsagenten zou kunnen worden overgenomen is het transport van gevangenen.

De regering buigt zich ook over het verbeteren van de screening van bewakingsagenten. Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het afleveren van erkenningen aan bewakingsfirma's, maar staat ook in voor de screening van kandidaat-bewakingsagenten.