"Erfenis van Fidel Castro is erg dubbelzinning"

"De erfenis van Fidel Castro is erg dubbelzinning." Dat zegt directeur van Amnesty International Vlaanderen Wies De Graeve in een reactie op de dood van Fidel Castro. Zo kregen miljoenen Cubanen onder Castro toegang tot enkele basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg, maar werd dat overschaduwd door schendingen van de mensenrechten. Een situatie die vandaag niet veel is verbeterd, aldus Amnesty International.

"We moeten enerzijds erkennen dat onder zijn bewind miljoenen mensen toegang hebben gekregen tot een aantal basisrechten zoals onderwijs, gezondheidszorg en onderdak, maar wat ons betreft wordt dat ernstig overschaduwd door bijna een halve eeuw van genadeloze onderdrukking van vrijemeningsuiting." Amnesty International heeft volgens De Graeve in de bijna 50 jaar dat Castro aan de macht was "vele honderden dossiers van gewetensgevangenen in Cubaanse cellen" opgevolgd. 

Volgens de mensenrechtenorganisatie gaat de repressie van de vrijheid van meningsuiting nog steeds verder. "Het is wel zo dat de aard van de repressie is veranderd. Het is niet zo dat dissidenten nu nog voor lange tijd achter de tralies vliegen. We zien eerder intimidaties door korte arrestaties en intimidaties van familieleden. Wat dat betreft is er weinig vooruitgang in Cuba."

Een ander groot probleem volgens Amnesty International is het gebrek aan informatie in Cuba. "We zien dat de toegang tot internet heel beperkt is Slechts 25 procent van de mensen zou toegang hebben tot internet in Cuba."

De houding van het Cubaanse regime in de toekomst is volgens Amnesty International moeilijk in te schatten. "We houden heel goed in de gaten of de toestand van de mensenrechten in het land verbetert maar in elk geval: op dit moment zijn er nog grote problemen. We kunnen alleen maar hopen dat de situatie verder positief evolueert."