Bracke en Peumans: "Er zijn te veel parlementsleden"

Zowel Siegfried Bracke als Jan Peumans (N-VA) zijn het erover eens dat er nog stevig gesnoeid kan worden in de parlementen. "We zijn met te veel", zegt Bracke in een interview met Het Nieuwsblad. Iets waar partijgenoot Jan Peumans zich bij kan aansluiten.

Op dit ogenblik telt de Kamer 150 en het Vlaams Parlement 124 leden, maar daarvan kunnen er een heel aantal sneuvelen, vinden de N-VA'ers. "We zijn nu met 124. Met 80 kunnen we het misschien ook doen. We moeten daarover nadenken", zegt Peumans.

Bij een mogelijke nieuwe staatshervorming in 2019 kan het voorstel minstens op tafel liggen. "Dat is toch de evidentie zelve. Als je voor België de totale overheidskosten berekent van het kleinste gemeenteraadslid tot onze parlementsleden in Europa, dan kom je aan 8 procent van het binnenlands product. In Nederland is dat 5 procent. Die 3 procent zou de begroting met miljarden kunnen verlichten", aldus Bracke. 

Daarnaast stelt Peumans ook dat de parlementsleden nog te veel bezig zijn met de waan van de dag: "Als ik zie waar ze de ministers mee lastig durven te vallen, dan denk ik: ik zou wel een ander parlement willen." De twee N-VA'ers zeggen ook allebei dat ze vaak mails krijgen over "onbeleefd gedrag" tijdens de parlementaire vergaderingen. Dat kan gaan van parlementsleden die een praatje gaan maken en intussen niet luisteren tot parlementsleden die de hele tijd op hun gsm of tablet tokkelen. Brack geeft hen daarom de boodschap mee: "Alstublieft parlementairen, let op jullie manieren."

Waar de twee het niet over eens zijn, is de combinatie volksvertegenwoordiger - burgemeester. Peumans: "Ik geloof nooit dat je tegelijk volksvertegenwoordiger en burgemeester kan zijn van 80.000 inwoners. Ofwel is het dan gewoon om te komen stemmen en voor de rest "olleke-bolleke-rebusolleker". Bracke daarentegen ziet geen graten in de combinatie.