CD&V zet met "Het nieuwe wij" haar toekomstige koers uit

CD&V heeft de christendemocratische koers uitgezet voor de komende jaren. De partij gaat voor "een sterke, solidaire samenleving waarin jij en ik zich kunnen ontplooien", klonk het. Met hun blik op de toekomst beslisten de leden dat CD&V geen nieuwe auto's op benzine of diesel meer wil na 2030, voortaan voor stemrecht is vanaf 16 jaar en herfederalisering bij toekomstige staatshervormingen niet langer uitsluit.

"Het nieuwe wij", daar wil CD&V naartoe. "Een samenleving waar personeel niet valt onder kosten, maar onder sociaal kapitaal. Waar ondernemers geen zakkenvullers zijn, maar mensen die initiatief nemen om de maatschappij vooruit te duwen. En waar de zorg voor ouderen of kinderen geen last is, maar een toewijding voor elkaar", zo vatte voorzitter Wouter Beke samen.

De CD&V'er zette zich nadrukkelijk af van populisten als Donald Trump, Marine Le Pen en Geert Wilders. Het antwoord op het onbehagen, de onverschilligheid en de kwaadheid bij een deel van de bevolking is immers niet "meer ikjes", benadrukte Beke. "Het antwoord is kijken naar de toekomst met een nieuwe wij."

Streefdoelen

Ruim 140 pagina's aan congrestekst vertaalt dat "nieuwe wij" in concrete streefdoelen voor het beleid. Tweepijlersystemen voor de fiscaliteit én de sociale zekerheid springen daarbij in het oog. Op fiscaal vlak betekent dat een onderverdeling van alle belastbare inkomsten in progressief belaste arbeid en sociale overdrachten enerzijds en proportioneel belast kapitaal anderzijds. Voor de sociale zekerheid mikt CD&V op een universele basisbescherming en een verzekeringsregeling voor wie professioneel actief is.

Maar ook een aantal andere punten werden afgeklopt. Zo wil CD&V binnen dit en veertien jaar geen nieuwe diesel- of benzinewagens meer inschrijven. Op "middellange" termijn wil de partij ook af van de salariswagens. En de kerncentrales? Die moeten in 2025 echt dicht om ruimte te maken voor duurzame alternatieven, klonk het.

Nog opvallend: CD&V wil "grenzen stellen aan de zorg", waarbij de terugbetaling van zorg gekoppeld zou kunnen worden aan bepaalde voorwaarden, zoals het nauwgezet volgen van een bepaalde therapie. En er is ook in alle beleidsdomeinen een "alleenstaandenreflex" nodig, vinden de christendemocraten.

Rechtvaardigheid vormt de basis van een "Wij-samenleving", beklemtoonde Beke. In afwachting van de "dual income tax' blijft CD&V dus pleiten voor een meerwaardebelasting op aandelen. "Want zelfs in het Amerika van Trump worden meerwaarden belast."

En ook al schoot N-VA-collega Bart De Wever het CD&V-voorstel dit weekend nogmaals af, Beke liet er zijn speech niet door kapen. Hij verwees bewust niet naar zijn politieke concurrenten, "zelfs al heeft men ons vandaag links en rechts proberen provoceren". "Doelbewust. Want de mensen zijn dat beu."

"Aan welke kant van de geschiedenis willen wij staan?", zo besloot Beke zijn toespraak. "Van de cultuur van de polarisering, de onverdraagzaamheid en de bitterheid? Of de tegencultuur waar mensen iets willen betekenen voor elkaar?"

Of CD&V haar speerpunten de komende jaren ook zal kunnen verwezenlijken? "Wij zijn niet de grootste in de peilingen. Maar dat was Trump ook niet", zo knipoogde Beke.

Geen quasi-nultolerantie

In elk geval werd niet alles vandaag goedgekeurd. Sommige amendementen op de congrestekst haalden het niet. Denk aan een "quasi-nultolerantie" van 0,2 promille achter het stuur, anoniem solliciteren om discriminatie tegen te gaan of een maand extra ouderschapsverlof als moeder én vader elk drie maanden hebben opgenomen.

Een laatste amendement werd tot slot wel goedgekeurd, maar op voorwaarde dat de juridische afdwingbaarheid eruit zou verdwijnen. Zo wil CD&V voortaan streven naar uitvoerende politieke organen die op vlak van gender, afkomst en leeftijd een weerspiegeling zijn van de kiezers. Op Vlaams niveau gaat het al wat in die richting, maar met drie blanke mannen van middelbare leeftijd zit CD&V in de federale regering nog niet meteen op dat ideaal.