De Decker: "Ik heb geen rol gespeeld in de afkoopwet"

Armand De Decker (MR) herhaalt dat hij geen rol gespeeld heeft bij de totstandkoming van de afkoopwet. In een interview met de Frans krant L'Echo vertelt hij "moe" te zijn van alle "leugens" die de ronde doen.

In het interview, dat De Decker samen met zijn advocate Michele Hirsch aflegde, bevestigt hij dat hij de toenmalige minister van Justitie Stefaan De Clerck benaderd heeft. "Als advocaat", benadrukt hij. "Ik ben niet tussengekomen, ik heb geprobeerd om mij te informeren over de voorbereidingen op de afkoopwet." De Decker noch zijn advocate weigeren verdere details te geven over dat bezoek. Hij erkent wel dat hij het beter niet gebracht had.

De Decker zegt dat hij de Oezbeekse zakenman Patok Chodiev nooit persoonlijk ontmoet heeft. Op de vraag hoe hij de advocaat van Chodiev geworden is, beroept hij zich op het beroepsgeheim. "Er zijn duizenden manier om advocaat te worden, ze hebben me gevraagd om het team van twee andere advocaten te vervoegen." Over het risico op belangenconflict tussen zijn politiek ambt en zijn rol als advocaat is hij stellig: "Wanneer ik afgevaardigde werd, was een derde van de verkozenen advocaat. Heeft men die vraag aan Herman De Croo (Open VLD) gesteld? Of aan Roger Lallemand (PS)?" De Decker ontkent ook dat hij lid is van de Orde van Malta.

Hij zegt ook opgelucht te zijn dat er een parlementaire commissie opgericht wordt. "Ze zullen de waarheid onder ogen zien en mij bevrijden van al deze domme en ongegronde beschuldigingen." De Decker betreurt wel de beslissing van MR om hem zijn mandaten te ontnemen.