N-VA kop van Jut op congres van Vlaams Belang

Vlaams Belang heeft in Gent op het congres "Genoeg woorden, nu daden" een vernietigend rapport opgesteld van twee jaar Vlaamse en federale regering. Zoals verwacht was het vooral de N-VA die het moest ontgelden. "De communautaire eisen gingen voor vijf jaar de frigo in, voor een hoger belang: het sociaaleconomische, maar ook op sociaaleconomisch vlak staat het dreigingsniveau op vier", zei partijvoorzitter Tom Van Grieken.

Kamerfractievoorzitster Barbara Pas haalde uit naar de vijf jaar communautaire stilstand waarmee de N-VA heeft ingestemd. "N-VA is in sneltempo geëvolueerd van een formatie met een Vlaams-republikeinse missie naar een Belgische machtspartij vergeven van windhanen, plekpotten en opportunisten", aldus Pas voor wie het Vlaams Belang de enige onafhankelijkheidspartij van Vlaanderen is.

Sociaaleconomisch

Ook voor het sociaaleconomische krijgt de regering een dikke onvoldoende: de staatsschuld is nog nooit zo hoog geweest, het overheidsbeslag ligt nog steeds boven 50 procent en er is nog geen enkele begroting in evenwicht geweest, stelde Tom Van Grieken. "Deze regering doet geen haar beter dan Di Rupo, integendeel. Mocht deze regering hebben willen aantonen dat verandering niet noodzakelijk een verbetering betekent, dan zijn ze met glans geslaagd", sneerde hij.

"Voor het eerst in de geschiedenis van de Vlaamse beweging stapt een Vlaams-nationalistische partij in een federale regering om aan te tonen dat België wel kan werken? Want dat was het. De communautaire eisen gingen voor vijf jaar de frigo in, voor een zogezegd hoger belang: het sociaaleconomische", vervolgde de voorzitter.

Vandaag kennen we het resultaat, zei Wouter Vermeersch, een ondernemer uit Kortrijk die in een vorig leven nationaal secretaris van LDD was. "De koopkracht van de mensen is gedaald, de facturen voor de gezinnen zijn gestegen, de roerende voorheffing voor de kleine spaarder en ondernemers is verhoogd. En ik kan nog even doorgaan", klonk het.

Integratie- en inburgeringsbeleid

Vlaams fractievoorzitter Chris Janssens schoot met scherp op het integratie- en inburgeringsbeleid van de Vlaamse regering en minister Liesbeth Homans (N-VA) in het bijzonder. Hij vindt het niet kunnen dat de inburgeringscursussen nog steeds volledig met belastinggeld gefinancierd worden, 4.500 euro per inburgeraar. Het Vlaams Belang wil een subsidiestop, zowel voor de "politiek correcte organisaties die vinden dat Vlaanderen niet multicultureel en islamitisch genoeg is", zoals het Minderhedenforum, Kifkif of Vluchtelingenwerk Vlaanderen, als voor moskeeën die jaarlijks gemiddeld 40.000 euro subsidies krijgen.

Hij haalde ook uit naar het het genereuze asielbeleid van Open VLD, CD&V en N-VA dat ons in één jaar tijd anderhalf miljard euro gekost heeft. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) verheft zich volgens hem tot conciërge van asielcentrum België. Janssens verdedigde ook het absoluut verbod op onverdoofd slachten omdat "onze eigen normen inzake dierenwelzijn voorrang verdienen boven barbaarse religieuze normen".

Gouden Dagenraad

Van de polemiek rond het omstreden bezoek van Filip Dewinter en Anke Van dermeersch aan het Griekse Gouden Dagenraad was op het congres nauwelijks iets te merken. Of het moet de passage in de speech van Tom Van Grieken zijn "men zal ons nooit verslaan zolang we in onszelf geloven en in de waarden van ons volk. Het moet lukken zolang we beseffen dat onze politieke vijand niet in eigen rangen zit, maar bij die andere partijen". En de vergelijking die Barbara Pas maakte van het Vlaams Belang met het Gallisch dorpje uit Asterix, waar "de inwoners er onderling al eens op losmeppen, maar eensgezind tegen de Romeinen onoverwinnelijk zijn. Dat geldt voor het Vlaams Belang evenzeer".