Privébewakingsagenten krijgen meer bevoegdheden

Privébewakingsagenten krijgen meer bevoegdheden. Dat staat in een nieuwe wet die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft toegelicht. Zo zullen ze mensen oppervlakkig mogen fouilleren en in bepaalde omstandigheden ook de identiteit mogen controleren.

De Beroepsvereniging voor Bewakingsondernemingen (BVBO) kondigde gisteravond al aan dat de taken van de private bewakingsfirma's gevoelig worden uitgebreid. Zo zullen ze sweepings kunnen uitvoeren op wapens, explosieven en gevaarlijke voorwerpen en op niet-publieke plaatsen zullen ze mensen licht kunnen fouilleren. Voor sommige opdrachten, zoals op militaire domeinen en enkele ambassades waar de regering goedkeuring voor moet geven, zullen bewakingsagenten ook wapens kunnen dragen.

Nieuw is ook dat de gemeenteraad nu de bevoegdheid krijgt om tijdelijk bewakingsagenten in te zetten om een bepaald deel van de publieke ruimte, zoals een winkelstraat, te beveiligen.

Omdat de bevoegdheden worden uitgebreid, zullen de opleidingsinstituten voor bewakingsagenten ook onder deze nieuwe wet vallen. Daarnaast worden de voorwaarden voor de job aangepast. Wie al een correctionele veroordeling heeft - uitgezonderd van inbreuken op de wegcode - maakt geen kans om bewakingsagent te worden.

"Meer veiligheid"

Door de hervormde wet zijn bewakingsagenten nu wettelijk bevoegd om politieagenten van bepaalde taken te ontlasten. Ze zullen bijvoorbeeld mobiele camera's en drones kunnen gebruiken en veiligheidszones kunnen bewaken. "Het gaat hier niet om een besparing bij de politie", benadrukt Jambon. "De veiligheid wordt net verhoogd. Met dezelfde politie-inzet zullen we nu meer kunnen doen."

De minister benadrukt wel nog dat het arresteren van personen of interpretaties van camerabeelden het monopolie blijft van de politie.

Veiligheidskorps

Voor het Veiligheidskorps heeft de hervormde wet wel implicaties. Bewakingsfirma's zullen naast de voertuigen voor het transport van gedetineerden ook de chauffeur kunnen leveren. Nu staat het Veiligheidskorps hier nog voor in. De politieagenten blijven wel verantwoordelijk voor de bewaking van de gedetineerden. Voor Jambon kan de inzet van de private firma's een oplossing zijn voor het Veiligheidskorps dat "vandaag toch onderbezet is".