Vanaf 2019 trambus tussen Heizel en Brussels Airport

Vanaf 2019 rijdt er een trambus, een bus die zoveel mogelijk gebruik maakt van een eigen bedding, tussen de Heizel en Brussels Airport. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.

De raad van bestuur van De Lijn besloot in september al dat een trambus de beste oplossing is voor de Ringverbinding Heizel-Vilvoorde-Brussels Airport. Voor de twee andere geplande verbindingen tussen Willebroek en Brussel Noord en tussen Brussel Noord en Brussel Airport wordt geopteerd voor een echte tram. Vanaf 2019 zullen er trambussen rijden tussen de Heizel en Brussels Airport. Voor het project, dat wordt gezien als opstap naar een echte tram, wordt 90 miljoen euro uitgetrokken.

Werken aan de Ring opvangen

"Tramsporen aanleggen kost veel tijd. De trambus laat toe om veel sneller een alternatief aan te bieden voor de file. Zo zorgen we op korte termijn voor een ruimer aanbod van vlot en comfortabel openbaar vervoer", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Zowel aan de Heizel als aan Brussels Airport zullen de passagiers kunnen overstappen op andere vervoersmiddelen. Op die manier moet de trambus ook een deel van de hinder opvangen van de werken aan de Ring, die in 2019 van start gaan.

In een reactie reageren de Vlaams-Brabantse en Brusselse werkgevers van VOKA zeer positief. Peter Van Biesbroeck, directeur van VOKA Vlaams-Brabant, wijst naar de start van de werken aan de Brusselse ring. "Met de trambus moet men niet wachten tot er overal sporen aangelegd zijn, maar kunnen we binnen enkele jaren al van start gaan. Dat is cruciaal want als in 2019 de noodzakelijke werken aan de Brusselse ring starten, moeten we een alternatief hebben. Dankzij de Ringtrambus is er een duurzaam alternatief dat hopelijk op termijn kan doorgroeien tot een volwaardige tram".

VOKA is ook tevreden over het feit dat er schot komt in de aanleg van de Luchthaventram die Brussel-Noord via de Leopold III-laan op 30' verbindt met Brussels Airport. Op 6 december organiseert De Lijn in Machelen een infovergadering waarop de start van een milieueffectenstudie voor dit project zal worden toegelicht. Van Biesbroeck heeft er alle vertrouwen in dat het resultaat hiervan even positief zal zijn als het eerste milieuonderzoek. Hij hoopt voorts dat er ook snel middelen vrijgemaakt worden om het tracé voor de Luchthaventram aan te leggen. Momenteel is er hiervoor nog niets voorzien in de begroting.

"Onrealistisch"

De plannen om een tramlijn aan te leggen veroorzaakten de afgelopen jaren in Vilvoorde heel wat discussie. Burgemeester Hans Bonte (SP.A) staat achter de optie om in afwachting van de definitieve tram een trambus te laten rijden op dit tracé, maar vindt het onrealistisch dat dit reeds tegen 2019 het geval zal zijn. "Om de trambus zoals gepland in een eigen bedding te laten rijden moeten in Vilvoorde heel wat straten en pleinen heraangelegd worden gaande van de wijk Kassei tot het Heldenplein, de Stationslei, de onderdoorgang onder de sporen... Deze werken moeten bovendien gecoördineerd worden met onze plannen om het stadscentrum her aan te leggen. Over dit alles bestaat nog bijzonder veel discussie tussen De Lijn en onze stadsdiensten. Wij zijn wel degelijk vragende partij voor een beter openbaar vervoer, maar het lijkt mij verschrikkelijk optimistisch dat die trambus in 2019 al zal uitrijden", aldus Bonte.