Wie laat Fidel Castro achter? Een portret van een verscheurde clan

De reacties op de dood van Fidel Castro lopen uiteen van diep verdriet tot intense vreugde. Ook binnen Castro's eigen familie. Terwijl broer en huidig president Raúl de dichtste vertrouweling van Fidel was, noemde zus Juana haar broer ooit "een monster, tegen wie ze meer dan vier decennia niet gesproken had". En ook zijn vele kinderen zijn verdeeld over hun papa. Een kroniek van de verscheurde Castro-clan.

Het familieportret van de Castro's schetsen, is geen sinecure. Compleet met buitenechtelijke kinderen, broers en zussen die weigeren met elkaar te spreken en familieleden in ballingschap, doet het denken aan een soapverhaal. Bovendien heeft Fidel Castro zijn gezin altijd goed afgeschermd van de buitenwereld. Niet onlogisch, gezien de meer dan 600 moordcomplotten die tegen Castro ondernomen werden. Daardoor hangt er evenwel een sluier van onwetendheid over de exacte samenstelling van de familie Castro.

Zo wist Castro de identiteit van zijn tweede vrouw en hun vijf kinderen decennialang geheim te houden. Enkel een kleine groep vertrouwelingen was op de hoogte. Castro zou de blonde Dalia Soto del Valle rond 1961 hebben leren kennen, maar het zou tot begin jaren 2000 duren voor de buitenwereld een eerste glimp van haar zou opvangen. De meeste Cubanen zouden het gezin niet herkennen als ze naast hen stonden in de supermarkt.

Lees verder onder de foto.

Een van de weinige foto's van Fidel Castro met zijn vrouw Dalia Soto del Valle (2010)

Eerbetoon aan Alexander de Grote

De namen van hun vijf zonen beginnen allemaal met de letter "a": Alexis, Alexander, Antonio, Alejandro en Angel. De reden? Een hommage aan Castro's grote held en voorbeeld Alexander de Grote. Geen van zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk, heeft enige politieke ambitie. Van de vijf is Antonio, een orthopedische chirurg, het bekendste. Hij was teamarts voor het Cubaanse nationale honkbalteam. Nu is hij vice-president van de Cubaanse honkbalfederatie.

Lees verder onder de foto.

Antonio samen met zijn moeder

Verwacht wordt dat Raúl Castro nu voor het gezin van zijn broer zal zorgen om Fidel's erfenis te beschermen en hun veiligheid en economische status te verzekeren. Raúl Castro staat erom bekend dat hij de meeste familiezaken van de Castro's op zich neemt. "Fidel's familie zal beschermd worden zolang Raúl er is. Bij een opvolging kan hun status minder zeker worden", vertelt Juan R. Sánchez, een voormalige bodyguard van Fidel Castro, aan de Miami Herald.

Breuklijnen in de familie

Voor Castro zijn tweede vrouw leerde kennen, was hij zeven jaar lang, van 1948 tot 1955, getrouwd met Mirta Diaz-Balart. Met haar kreeg hij één zoon, Fidelito. De scheiding veroorzaakte de eerste breuklijnen in de familie, zelfs voordat Castro het regime van Fulgencio Batista omverwierp. Diaz-Balart nam Fidelito mee naar de Verenigde Staten, iets waar Castro resoluut tegen was.

Lees verder onder de foto.

Fidelito samen met zijn vader in 1959

Hij wilde zijn zoon zo ver mogelijk weghouden van de familie Diaz-Balart, zeker van de broer van zijn vrouw Rafael. Pittig detail: Rafael diende in de regering van Batista. De twee zonen van Rafael Diaz-Balart, Mario en Lincoln, werden later congresleden voor Florida en voerden stevige oppositie tegen Castro. "Ik weiger er zelfs aan te denken dat mijn zoon ook maar een nacht onder hetzelfde dak slapen als mijn ergste vijanden en dat hij kussen op zijn onschuldige wangen krijgen van die ellendige judassen", schreef Castro ooit.

De opvoeding van zijn kinderen gebeurde met dezelfde ijzeren vuist waarmee hij het land regeerde. Toen Fidelito faalde als hoofd van het nucleaire energieprogramma, ontsloeg zijn vader hem niet alleen, maar vernederde hij hem ook in het openbaar: "Hij werd ontslagen door zijn incompetentie."

Resem buitenechtelijke kinderen

Naast zijn zes echtelijke kinderen heeft Fidel Castro nog een hele resem buitenechtelijke kinderen. Het exacte aantal is niet gekend, maar een aantal namen doen wel de ronde.

Alina Fernández werd geboren in 1953 uit een affaire tussen Castro en Natalia Revuelta. Fernández verliet Cuba in 1993 en schreef haar gevoelens neer in een boek: "Castro's daughter: an exile's memoir of Cuba". Naast Fernández heeft Castro nog minstens twee andere buitenechtelijke kinderen: Jorge Angel Castro en Francisca Pupo. Ook de namen van Ciro en Fito doen de ronde.

Lees verder onder de foto.

Alina Fernández

Verenigd in crisisperiodes

In tijden van crisis worden de verschillen tussen de Castro's (deels) vergeten. Zijn zus Juana, die Castro "een monster" noemde, juichte in 2006 niet mee met andere bannelingen toen bekend werd dat Castro een spoedoperatie aan de darmen moest ondergaan. "Zoals mensen vieren en demonstreren, zo voel ik verdriet. Het is mijn familie. Het zijn mijn broers." Eind goed, al goed?