Zieke kinderen kunnen sneller een beroep doen op internetonderwijs

Vanaf volgend jaar kunnen langdurig zieke kinderen sneller thuis les volgen via de computer met het project Bednet. Nu kan dat vanaf zes weken ziekte, vanaf 1 januari kan dat na vier weken. De maatregel slaat zowel op zieke kinderen uit het kleuter-, lager als middelbaar onderwijs.
(Archieffoto)

De Vlaamse regering heeft vorige week een subsidie van 1.365.000 euro voor Bednet goedgekeurd, zo staat te lezen in een persbericht van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De vzw biedt zieke kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen onderwijs op afstand aan. Sinds de start van Bednet hebben al 1.783 langdurig en chronische zieke kinderen en jongeren uit bijna 900 scholen van synchroon internetonderwijs gebruik kunnen maken.

"Kinderen die langdurig ziek zijn, zullen vanaf Nieuwjaar al na vier weken ziekte gebruik kunnen maken van de diensten van Bednet", zegt Vlaams minister van Onderwijs Crevits. "Ze kunnen zo mee de lessen volgen en houden dus contact met hun vertrouwde klasomgeving, de leraar en de vrienden in de klas."

Crevits wil in de toekomst een meerjarenovereenkomst afsluiten met een centrale organisator voor synchroon internetonderwijs. Daarom zal een overheidsopdracht worden uitgeschreven waarop mogelijke aanbieders zich kunnen inschrijven. Om de dienstverlening tijdens het schooljaar 2016-2017 te garanderen ontvangt Bednet nog tot de zomervakantie een subsidie.