"Absoluut uit den boze dat artsen patiënten onder druk zetten voor eenpersoons­kamer"

"Het is absoluut uit den boze en te verwerpen dat artsen patiënten kort voor een ingreep onder druk zouden zetten om een eenpersoonskamer te nemen, zodat ze die patiënten een supplement kunnen aanrekenen." Gedelegeerd bestuurder van ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro Peter Degadt veroordeelt met klem wat een oogpatiënte meemaakte. De vrouw getuigde erover in "Het Journaal". "Er zijn regels, en die moeten alle artsen volgen", aldus Degadt.

Net voor haar oogoperatie kreeg de vrouw de vraag een document te ondertekenen waarin ze toch voor een eenspersoonkamer opteerde, hoewel ze eerder voor een tweepersoonskamer koos. Als ze niet zou tekenen, ging de operatie niet door.

Degadt hoedt er zich wel voor om uit deze getuigenis te besluiten dat alle artsen op die manier te werk gaan. In de reportage van "Het Journaal" kwam ook Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten, aan het woord. Hij zegt dat "dergelijke klachten ons alsmaar meer bereiken", en dat het duidelijk is dat er "een probleem aan het ontstaan is dat zo snel mogelijk opgelost moet worden".

"Iedereen moet regels volgen"

Voor Degadt kan de enige reden om een supplement aan te rekenen de keuze van een patiënt voor meer luxe in een eenpersoonskamer zijn. "Dat een arts een patiënt op zo'n manier onder druk zet om toch voor een eenpersoonskamer te kiezen, kan op geen enkele manier goed gepraat worden. Er zijn regels, en die moet iedereen volgen. Zoniet kunnen er tuchtsancties volgen. Ik roep artsen vooral op zich niet in te laten met deze deontologisch heel stuitende praktijken."

Artsenverenigingen pleiten er al langer voor om de supplementenregeling aan te passen. "Je kan inderdaad eisen hebben voor de overheid of de ziekteverzekering, maar intussen moet iedereen zich wel houden aan de bestaande regels, en zeker niet aan zelfbediening te doen", aldus nog Degadt.

Herbekijk de getuigenis van de oogpatiënte in "Het Journaal"

Meest gelezen