CD&V-basis wil meer bevoegdheden weer federaal maken

CD&V gaat op expliciete vraag van de leden kijken welke dossiers terug naar het federale niveau kunnen worden getild. Het is een verrassende uitkomst van het Nieuwe Wij-partijcongres afgelopen weekend in Lommel. De partijtop is immers tegen een herfederalisering. De teneur is dan ook dat het in eerste instantie gewoon om een denkoefening gaat.

Afgelopen sprak CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten zich nog expliciet uit tegen het herfederaliseren van bepaalde bevoegdheden. Hij reageerde daarmee op een suggestie van vicepremier Alexander De Croo (Open VLD).

Maar afgelopen weekend bleek dat ook veel CD&V-leden het idee niet ongenegen zijn. Een discussie over de spreiding van de vluchten op de luchthaven van Zaventem, leidde uiteindelijk tot een stemming met een verrassende uitslag. Ruim twee derde van de leden stemde voor de herfederalisering van bepaalde bevoegdheden.

Als gevolg daarvan is de "mogelijkheid tot herfederalisering" officieel opgenomen in het partijprogramma. De koerswijziging kwam er aansturen van Jong CD&V want het zijn vooral de jongere partijleden die er voorstander zijn van bepaalde bevoegdheden als bijvoorbeeld Mobiliteit opnieuw over te hevelen naar het federale niveau.

De voorzichtige ommekeer van CD&V is opmerkelijk. Voortaan is N-VA nog de enige regeringspartij die niet wil weten van een herfederalisering.

Meest gelezen