Meest recent

  Welk Frankrijk wil François Fillon?

  De Franse kiezer heeft François Fillon aangeduid als kandidaat voor Les Républicains bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Wat wil het boegbeeld van rechts verwezenlijken indien hij het tot het Elysée schopt?

  Weg met de 35 urenweek

  Op vlak van economie wil Fillon een "liberale schokgolf" door Frankrijk jagen. Dit komt vooral neer op forse besparingen in de publieke sector. Daar wil hij 110 miljard euro minder uitgeven.

  Om dit te kunnen doen wil hij komaf maken met de 35 urenweek. In de openbare sector zou de limiet op 39 werkuren per week komen te liggen. In de private sector zouden werkgevers en werknemers over het aantal werkuren kunnen onderhandelen. 48 werkuren per week blijft sowieso het maximum, zoals Europa voorschrijft.

  Fillon wil ook aan de pensioenleeftijd morrelen. Die moet tegen 2022 op 65 jaar komen te liggen. Daarnaast wil hij allerlei pensioenstelsels harmoniseren.

  Met deze maatregelen wil Fillon tot 500.000 banen in de openbare sector schrappen. Daarnaast wil hij het bedrijven makkelijker maken personeel te ontslaan om economische redenen. Tegelijk wil hij dat meer mensen stage lopen in bedrijven zodat ze professionele ervaring opdoen.

  Voorts wil hij werkloosheidsuitkeringen plafonneren. Het toegekende bedrag moet volgens hem ook dalen naarmate iemand langer werkloos is. Werkzoekenden die jobaanbiedingen blijven weigeren, wil hij straffen.

  Weg met adoptie door homoseksuele koppels

  Op maatschappelijk en ethisch vlak staat Fillon bekend als conservatief. Het homohuwelijk wil hij niet afschaffen, maar andere rechten voor homoseksuelen kunnen voor hem niet door de beugel. Zo wil hij het homoseksuele koppels onmogelijk maken kinderen te adopteren.

  Hij wil hen ook de kans ontnemen kinderen te krijgen via kunstmatige bevruchting door zulke technieken voor hen te verbieden. In pleegouderschap voor homoseksuele stellen ziet hij geen probleem.

  Het is zeer de vraag of deze plannen de toets met het Grondwettelijk Hof zouden doorstaan. Volwaardige adoptie door getrouwde koppels van hun seksuele oriëntatie laten afhangen, druist in tegen het principe van gelijkwaardigheid. De plannen zouden ook tot ongelijkheid leiden tussen homoseksuele koppels die nu al kinderen hebben geadopteerd en homoseksuele koppels die dat in de toekomst onder nieuwe wetgeving niet langer zouden kunnen.

  Aan het recht op abortus wil Fillon niet raken.

  Weg met de boerkini

  In de discussie over de boerkini is Fillon duidelijk: hij wil een wet laten stemmen die het dragen van het kledingstuk verbiedt. Naar eigen zeggen wil hij burgemeesters en politiekorpsen ondersteunen.

  Fillon wil quota invoeren die het aantal vreemdelingen moeten limiteren die zich in Frankrijk willen vestigen. Hij wil het thema immigratie ook in de grondwet laten inschrijven waarbij hij het wil verbinden met de onthaal- en integratiecapaciteiten van Frankrijk.

  Familieherenigingen wil hij moeilijker maken en mensen zonder enig perspectief op integratie in Frankrijk wil hij verblijfsvergunningen weigeren. Wie wel in Frankrijk kan, wil en mag blijven, zal een aantal vaste "assimilatiecriteria" moeten halen.

  Europa en Rusland

  Op buitenlands vlak wil Fillon de banden met Rusland aanhalen. Zo wil hij toenadering zoeken in gevoelige dossiers zoals Oekraïne, de Krim en Syrië.

  Over de Europese Unie is hij principieel: hij wil een "Europa van naties" en "met respect voor de soevereiniteit van Frankrijk". "Europa moet een instrument zijn en geen religie", schrijft hij in zijn programma.

  Hij wil ook het Schengenverdrag heronderhandelen dat het vrij verkeer van personen in de EU regelt. Zo wil hij landen uit de Schengenzone schorsen als ze hun verplichtingen niet nakomen.

  En voorts...

  Na een fusieronde telt Frankrijk sinds 1 januari 2016 nog achttien regio's, waaronder twaalf op het vasteland, vijf in de overzeese gebieden en Corsica. Fillon is van mening dat sommige van die regio's nu "te groot" zijn. Hij wil ze daarom opnieuw opnieuw opdelen. Ook wil hij de fusies van departementen en regio's in een referendum aan de bevolking voorleggen.

  Frankrijk is van oudsher een land van kernenergie. Fillon wil dit niet veranderen. Integendeel: hij wil voortbouwen op kernenergie en de levensduur van kerncentrales optrekken van 40 naar 60 jaar.

  In het onderwijs wil hij meer inzetten op het Engels als tweede taal.