Ex-leerling concentratieschool: "Investeer in jongeren"

Een aantal stemmen uit concentratiescholen trekken aan de alarmbel. Er moet iets veranderen en daarvoor kijken ze in de richting van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Het nadeel van zo'n concentratieschool is dat er geen gezonde mix is"

De zogenoemde "concentratiescholen" zijn scholen waar kinderen met hetzelfde profiel samenzitten. In "Generation m" op MNM gaat ex-leerling Issa die op zo'n concentratieschool gezeten heeft, samen met twee leerkrachten en rapper Soufiane in debat over de concentratiescholen. Allemaal zijn ze het erover eens: er moet iets veranderen.

Issa, die nu 30 is, heeft jarenlang van de ene naar de andere concentratieschool terecht. Hij wijt de gedragsproblemen aan verschillende omstandigheden: "De ouders zijn meestal aan het werken, en de jongeren hangen na school op straat en de ene beïnvloedt de andere. Als je dan een hele hoop jongeren bij elkaar hebt en er zijn geen regels, dan krijg je zo'n resultaat." De jongeren worden naar eenzelfde plek "gestuurd", omdat ze in andere scholen niet meer binnenkomen, zegt Issa. Toch verwerpt hij het idee dat zulke jongeren het niveau niet aankunnen: "Iedereen kan alles aan. Je hebt alleen twee soorten mensen, mensen die getraind zijn en mensen die niet getraind zijn, that's it."

Ook de twee leerkrachten bevestigen dat de thuissituatie van cruciaal belang is: "Het probleem is vooral wanneer de ouders het Nederlands niet beheersen en broers en zussen dan meekomen naar de oudercontacten. Zij vertalen de boodschap dan naar de ouders. Ze zien die rode cijfers staan, maar een rood cijfer zegt niet alles." De taalachterstand zorgt met andere woorden ook voor onmacht. De leerkrachten vinden het ook frustrerend dat ze de doeleinden niet kunnen halen. "Je kan niet verdergaan, alvorens de leerlingen de basis kennen."

Lees verder onder de foto.

Inspireer met positieve voorbeelden

"Het nadeel van zo'n concentratieschool is dat er geen gezonde mix is", bevestigt Issa. Er moet een goede mix binnen en buiten de school zijn. "Ik denk dat we die twee werelden op elkaar moeten afstemmen en dat alles voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat we moeten afstappen van het hokjesdenken", zegt Evi, een leerkracht op een concentratieschool. "Integratie is een two way street", zegt Issa.

Er blijkt vooral een nood te zijn aan positieve voorbeelden. Het ligt niet alleen aan de scholen, ook de overheid moet (meer) ingrijpen. Er moet vooral geïnvesteerd worden in jongeren, niet in de ouders. "We moeten stoppen met naar de ouders te kijken. We moeten naar de leerlingen kijken, want het ligt bij hun. Ouders hebben hun leven al 40 of 50 jaar opgebouwd, het is nu tijd aan de jongeren om hun beste beentje voor te zetten." Hoe Issa dat ziet? "Leiderschap. We moeten mensen terug vooraan zetten, die iedereen mee terug op de trein zetten." De leerkrachten doen hierbij ook een oproep aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V): "Er zijn heel veel verschillen tussen leerlingen en het leerplan is voor alle scholen en leerlingen wel hetzelfde." Ze pleiten ook voor meer ondersteuning van de leerkrachten. 

Meest gelezen