Naar een kunstmatig atol van De Panne tot Knokke?

Een groep kunstmatige eilandjes bouwen langs onze volledige kustlijn. Dat is de ambitie van een groep Belgische topbedrijven, wetenschappers en overheden, samengevat in "de Blauwe Cluster". Het atol zou de kust moeten beschermen tegen stormen en zou ook ecologisch-economisch worden ontwikkeld. Ambitieuze toekomstmuziek, maar achter de schermen wordt al volop nagedacht en gewerkt aan het project dat vandaag werd voorgesteld.

Het project "de Blauwe Cluster" is ambitieus. "We willen eilanden bouwen gaande van de Franse grens helemaal tot aan de Nederlandse grens. Om dat economisch haalbaar te maken, willen we verschillende industrieën betrekken zoals de chemische en farmaceutische industrie, en de voedings- en energiesectoren", legt Laurenz-Frederik Pauli uit.

Pauli werkt voor netwerkorganisatie Zeri, die wetenschappers en hun ideeën voor duurzame bedrijfsprocessen probeert te koppelen aan financierders. En Zeri is de voortrekker van het project de Blauwe Cluster. "Onze langetermijnvisie is het bouwen van structuren voor de Belgische kustlijn. In de eerste plaats voor kustbescherming. In de tweede plaats voor regeneratie van de biodiversiteit in de Noordzee. Die grondstoffen kunnen dan worden gebruikt voor economische ontwikkeling."

Algen en windmolens

Wat moet er dan op die eilanden gebeuren?

"Heel concreet zie ik daar het kweken van mosselen, algen, oesters, zeewier en Sint-Jakobsschelpen. Dat kan dienen voor gezonde zeevoeding voor de Belgische bevolking, maar ook als input voor andere industrieën van de chemische sector. Die is bijvoorbeeld geïnteresseerd in stoffen uit natte algen", schetst Laurenz-Frederik Pauli (zie foto in tekst).

"Daarnaast kunnen we de eilanden ook gebruiken voor energiewinning en opslag. We denken aan drijvende zonnepanelen, getijdenenergie, golfenergie tot zelfs kleine windmolens."

"Draagvlak wordt gecreëerd"

Het plan is pril. Concrete plannen voor het atol aan onze kust zijn er nog niet, maar er wordt wel al luidop gedroomd en zelfs meer: Laurenz-Frederik Pauli is momenteel bezig aan een tour de Flandre om de kustburgemeesters en bedrijven proberen warm te maken voor het concept van economische ontwikkeling in de Noordzee.

Verschillende bedrijven hebben zich al geëngageerd. Niet van de minste trouwens: onder meer textielbedrijf Sioen, baggerbedrijven Jan De Nul en DEME en Colruyt tekenen present. "Het is de bedoeling dat we alle soorten projectontwikkeling op zee stimuleren onder het motto "de zee is the new frontier". Met dien verstande dat het niet om roofbouw mag gaan", zegt Bernard Malherbe van Jan De Nul in De Tijd.

Ook een meerderheid van de kustburgemeesters zou intussen te vinden zijn. Maar sommige burgervaders aan zee blijven erg sceptisch. "Elke burgemeester heeft zijn eigen vereisten. Bij een merendeel geeft dat geen grote problemen. Enkelen blijven wel tegen, hopelijk kunnen we die op lange termijn toch betrekken in de dialoog", zegt Pauli. "Op dit moment wordt het draagvlak gecreëerd. We zijn er wel nog niet helemaal."

2020 en verder

Hoe dan ook zullen we niet van vandaag op morgen een "tweede kustlijn" krijgen.

Eerst willen de initiatiefnemers van de Blauwe Cluster een speerpuntcluster maken. Daarvoor is een verzoek ingediend bij de Vlaamse regering. Daarna volgen studies en onderhandelingen. Pas vanaf 2020 - met de wijziging van het ruimtelijk maritiem plan - zou het idee voor een eerste eiland concreet kunnen worden ontwikkeld.

Met de Blauwe Cluster hopen ze wel al op testprojecten voor 2020. "Vandaag is het al mogelijk om economisch voordeel te halen uit tijdelijke projecten in de Noordzee. Dat zouden wij idealiter al willen doen voor 2020", aldus Pauli.

Ricardo Smit

Meest gelezen