Weyts: "Volgende Vlaamse regering moet algemene kilometerheffing doorvoeren"

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is voorstander van de uitbreiding van de kilometerheffing. Hij vindt dat het voorstel na de verkiezingen van 2019 in het regeerakkoord moet staan. Weyts reageert daarmee op de bezorgdheid van de transportsector over het groeiende fileleed.
Kurt Desplenter

Op dit moment betalen enkel zware vrachtwagens een tol per gereden kilometer op de snelweg. Een algemene kilometerheffing zou betekenen dat ook personenwagens en bestelwagens moeten betalen voor hun traject.

"De kilometerheffing is zeker niet de enige oplossing voor de files, maar ik ben er wel voorstander van", benadrukt Weyts. "Door die in te voeren voor alle voertuigen, zullen ook buitenlanders mee betalen voor onze wegen. Bovendien kunnen we dan de verkeersbelasting afschaffen én kunnen we aan mobiliteitssturing doen. Automobilisten die zich buiten de spitsuren verplaatsen, zullen worden beloond."

Daarnaast plant Weyts te blijven investeren in de mobiliteitsinfrastructuur in ons land. "We moeten ook sterk blijven inzetten op alternatieven, zoals waterwegen", zegt de minister. "Al ben ik het ermee eens dat dat niet zal volstaan om te vermijden dat onze wegen dicht slibben. Wallonië wil niet mee in de kilometerheffing, maar dat hoeft ons niet tegen te houden er in Vlaanderen werk van te maken."

Transportsector

De reactie van Weyts komt er nadat de transportsector eerder vandaag de alarmbel luidde over de groeiende files. De Vlaamse snelwegen slibben dicht, waardoor transportbedrijven nog meer vrachtwagens moeten inzetten om hun leveringen op tijd uit te voeren. De chauffeurs moeten namelijk de rust- en rijtijden blijven respecteren, ook al loopt hun levering vertraging op door de file.

Het resultaat? Nog meer voertuigen en drukte op onze wegen. De transportfederatie Febetra pleitte daarom voor een algemene kilometerheffing, die automobilisten moet aanmoedigen om te kiezen voor alternatieven. Zo hoop Febetra dat het aantal voertuigen op de Vlaamse snelwegen kan worden teruggedrongen.

Weyts blijkt in elk geval oren te hebben naar de bezorgdheid van de sector en geeft aan "al volop bezig te zijn met een studie om een draagvlak te creëren voor het voorstel."

Meest gelezen