Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door parlementscommissie

De bevoegde commissie van het Vlaams Parlement heeft het ontwerpdecreet over de gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd. Daarbij werd wel beslist om de maximale korting voor bibliotheken vast te leggen op 20 procent. De tekst zal dit jaar nog goedgekeurd worden door het voltallige Vlaams Parlement.

De gereglementeerde boekenprijs staat ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord. Met de maatregel - waarover maandenlang uitgebreid is gediscussieerd - wil minister van Cutuur Sven Gatz (Open VLD) de boekensector versterken en wapenen voor de toekomst.

De basisregel is dat nieuwe boeken in de eerste zes maanden na hun publicatie een gereglementeerde prijs krijgen waarop verkopers maximaal tien procent korting mogen geven. Daarna is de boekenprijs opnieuw vrij.

Bibliotheken vormen op die basisregel een uitzondering. Aanvankelijk werd aan hen een korting tot 15 procent toegekend, maar na kritiek van de bibliotheeksector, die vreesde voor een impact van 2,3 miljoen euro, werd ze opgetrokken tot 25 procent.

De korting van 25 procent voor bibliotheken kon dan weer op onbegrip rekenen van de boekenhandelaars. Na een advies van de SARC (strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media) werd uiteindelijk voor een compromis gekozen, waardoor een maximale korting van 20 procent voor bibliotheken zal gelden. Ook dat amendement werd unaniem aangenomen.

Werkbaar evenwicht

"Ik ben er mij van bewust dat de perfectie niet van deze wereld is, maar gezien we enerzijds met zoveel mogelijk bezorgdheden van de sector rekening wilden houden en anderzijds met de beleidsdoelstellingen, denk ik wel dat we een werkbaar evenwicht hebben gevonden", zegt minister Gatz.

Eenzelfde geluid bij de commissieleden van zowel de meerderheid als de oppositie. "Met de invoering van de gereglementeerde boekenprijs willen we het boek als cultuurproduct beschermen, de positie van de onafhankelijke boekhandels verstevigen én de diversiteit binnen het boekenaanbod minstens consolideren. Door het extra inperken van de maximale korting voor bibliotheken willen we erover waken dat ook de onafhankelijke boekhandel overleeft", zegt Marius Meremans (N-VA).

Bart Caron (Groen) slaakt naar eigen zeggen een grote zucht van opluchting. "De initiële doelen zijn een rijker aanbod en leefbare boekhandels. Ik ben dus enthousiast met wat er voorligt", zegt hij. "Ik zit hier al wat langer en dat het warempel met een liberale minister gebeurt, vind ik opvallend."

De oppositieleden hamerden wel op het belang van een juridisch sluitende regeling met betrekking tot Brussel. "Het is belangrijk dat daar een datum voor wordt vastgesteld en dat het niet naar de naar de Griekse kalender wordt verwezen", zegt Yamila Idrissi (SP.A).

Gatz benadrukt dat er wel degelijk contacten met Nederlandstalige boekenhandelaars in Brussel zijn geweest en dat die van plan zijn de gereglementeerde boekenprijs vrijwillig toe te passen.

"Ook met de handelsfederatie Comeos (die onder meer de winkelketens vertegenwoordigt) hebben we contact gehad en ook daar zei men verrassend genoeg van plan te zijn om vrijwillig het decreet na te leven", zegt Gatz. "Dat lijkt mij voorlopig een voldoende garantie. Daarna ga ik zo snel mogelijk een sluitende oplossing uitwerken, wees daarvan gerust, maar de ervaring leert me om daar geen datum op te pinnen."

Meest gelezen