Ministers tekenen pact voor groener en schoner Vlaanderen

Op de klimaat- en energietop in Gent heeft de Vlaamse regering deze namiddag een pact ondertekend dat Vlaanderen de komende jaren groener en schoner moet maken. "Ik ben ervan overtuigd dat we de klimaatdoelstellingen zullen halen als we dat met zijn allen doen, en burgers en bedrijven hebben die sneller gaan dan de overheid, zegt minister-president Bourgeois.
James Arthur Photography

Op de Vlaamse klimaattop in Gent hebben de ministers van de Vlaamse regering hun klimaat- en energiebeleid voor de komende decennia besproken. Vlaanderen wil werk maken van meer open ruimte, minder uitstoot en meer duurzame energie. Er moeten massaal veel zonnepanelen en windmolens bijkomen.

"Er is een tendens in het maatschappelijk gedrag die spoort met de maatregelen die we nemen en moéten nemen", zegt Bourgeois. Dit is een greep uit de concrete maatregelen:

  • verplicht dubbel glas voor huurwoningen: deze maatregel wordt vanaf 2020 gefaseerd opgenomen in de Vlaamse Wooncode
  • de wegverlichting zal worden omgebouwd naar energiezuinige LED
  • er komt een onderzoek naar een slimme kilometerheffing
  • er moet een beleidskader komen om opslag van energie in thuisbatterijen en flexibele opslag te reguleren

Een van de opvallendste nieuwigheden is dat enkele banken binnenkort nieuwe, goedkope leningen zullen aanbieden om duurzame investeringen te doen. Dat kondigde minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) aan in Gent. 

In het klimaatpact alludeert hij ook op een nieuwe oplossing voor het wegwerken van de historisch opgebouwde schuld voor groene energie, die momenteel wordt afgelost met de zogeheten Turteltaks. "De doorrekening van de kosten voor het hernieuwbare energiebeleid wordt zoveel mogelijk uit de nettarieven gehaald", schrijft Tommelein. "Er wordt gekeken op welke manier deze kosten het meest efficiënt kunnen worden gefinancierd."

"Dit is een tussenstap", zegt minister-president Geert Bourgeois (N-VA) over het pact. "We zijn er nog niet. We moeten de doelstellingen voor 2020 halen en de weg naar die van 2030 is zo mogelijk nog moeilijker. Maar ik ben er van overtuigd dat we ze zullen halen, als we dat met zijn allen doen en burgers en bedrijven hebben die sneller gaan dan de overheid."

Op de klimaattop hebben ook 234 bedrijven zich geëngageerd om minder CO2 uit te stoten. Het gaat om 6 miljoen ton per jaar, dat is zoveel als heel Vlaanderen uitstoot in meer dan een maand tijd. De bedrijven zullen bijvoorbeeld energieneutraal bouwen, of zetten restgas om in grondstof.

Meest gelezen