Vredesakkoord met FARC kan in werking treden

Het vredesakkoord tussen de Colombiaanse overheid en de guerrillabeweging Farc is door het parlement goedgekeurd. Dat betekent dat het akkoord, dat een einde moet maken aan een conflict van meer dan 50 jaar, in werking kan treden.
Farc

Het akkoord werd door het parlement goedgekeurd met 130 stemmen voor en geen stemmen tegen. De tegenstanders van het akkoord namen bewust niet deel aan de stemming.

Gisteren gaf de Senaat al unaniem zijn goedkeuring aan het nieuwe akkoord, dat werd onderhandeld nadat de bevolking op 2 oktober een eerste akkoord in een referendum had verworpen. De nieuwe tekst, die op 24 november door beide partijen werd ondertekend, wijkt op enkele heikele punten van de oorspronkelijke af. Zo moeten de straffen voor de guerrillastrijders harder uitvallen dan voorzien. Verder wordt de kas van de Farc aangesproken voor het schadeloos stellen van slachtoffers.

Met de goedkeuring van het akkoord gaat de periode van start waarin de 5.800 overblijvende Farc-rebellen zich naar de 27 "vredeszones" moeten verplaatsen voor de door de VN gecontroleerde ontwapening.

President Juan Manuel Santos liet weten dat de rebellen binnen de vijf dagen moeten beginnen met de herlokalisering en dat de ontwapening binnen de dertig dagen van start zal gaan. Na 150 dagen "zullen ze al hun wapens hebben ingeleverd bij de VN en zullen de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia ophouden te bestaan", zei Santos voor het begin van de stemming.

De ratificatie van het akkoord is de bekroning van de politieke carrière van de president, die voor zijn inspanningen rond het afsluiten van een vredesakkoord eerder dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Hij dankte het Congres voor de "historische ondersteuning en de hoop op vrede voor de Colombianen."
Vertegenwoordigers van de Farc en de regering hebben ruim vier jaar onderhandeld over het vredesakkoord.