Anti-abortusvereniging mocht seksuele voorlichting geven op school

De anti-abortusvereniging Jongeren Info Life heeft enkele jaren seksuele voorlichting gegeven op een technisch atheneum in Edegem bij Antwerpen. Dat schrijft De Morgen. De school in Edegem had zich blijkbaar geen vragen gesteld bij de organisatie en zegt dat er met de lessen niets mis leek. De samenwerking is intussen wel stopgezet. De vereniging gaf naar eigen zeggen ook elders nog vorming.
© BSIP / Reporters

Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) vindt dat het niet kan dat discutabele organisaties relationele en seksuele opvoeding geven in onze scholen. "Er zijn een aantal organisaties die onder een soort van dekmantel opereren en seksuele opvoeding komen geven op school die helemaal niet neutraal of objectief is."

"We vinden het jammer dat ondanks alle inspanningen die we leveren dit toch nog is kunnen gebeuren", zegt GO!-bestuurder Raymonda Verdyck aan VRT Nieuws. "De school heeft aangegeven dat ze zich niet goed geïnformeerd had. Volgens de school waren de lessen neutraal van aard, maar op de flyers van de organisatie staan doorgaans wel links naar allerlei twijfelachtige websites vermeld."

Jongeren Info Life staat net als Pro Vita op de zwarte lijst van Sensoa. Hun voorlichtingslessen voldoen niet aan "de kwaliteitscriteria van goede relationele en seksuele vorming".

Zowel het ministerie van Onderwijs als het GO! informeren scholen over met wie er kan samengewerkt worden voor seksuele voorlichting. "Vanuit ons pedagogisch project hebben we liever niet dat er met dit soort organisaties wordt samengewerkt", zegt Verdyck.

Naar eigen zeggen heeft Jongeren Info Life het afgelopen jaar aan 950 leerlingen voorlichting gegeven.

De redactie ontving van Jongeren Info Life volgende toelichting:

(Jongeren Info Life: gastlessen op scholen ter preventie van tienerzwangerschappen)

Vier jaar lang was de school in Edegem heel tevreden met de lessen van Jongeren Info Life (JIL). De lesinhoud vertrekt vanuit onze hulpverlening rond onverwachte zwangerschap. Zo willen we jongeren weerbaar maken voor deze problematiek. Thema’s als seksuele verantwoordelijkheid, gezonde relaties, weerbaarheid van jongeren tegenover grensoverschrijdend gedrag, en preventie van tienerzwangerschappen komen aan bod. We geven deze onpartijdige informatie steeds met respect voor ieders meningsvrijheid.

Al onze lessen en werkwinkels in het onderwijs staan open voor de leerkrachten, coördinatoren en directie. Zo kan de school het gesprek over dit thema actueel houden, ook na de lessen. Met onze sessies respecteren we reeds jaren de handvatten van een goede, externe samenwerking. Deze dienen als leidraad en kwaliteitsgarantie. De vakoverschrijdende eindtermen worden gerespecteerd en correct behandeld.

JIL werkt nauw samen met het Nederlandse Siriz dat precies dezelfde pedagogische aanpak heeft, en gebruikt hetzelfde (weliswaar ‘vervlaamst’) materiaal tijdens haar voorlichting, als deze door de Nederlandse overheid erkende en gesubsidieerde organisatie. We mogen gerust stellen dat de kwaliteitsgarantie optimaal is.

Daarnaast bieden we een nabije betrokkenheid in onze hulpverlening. JIL gaat ervan uit dat het ongeboren leven vanaf het begin beschermwaardig is, maar respecteert de eigen keuze van het meisje of de vrouw om binnen de wettelijke grenzen zelf te kiezen voor het uitdragen van een zwangerschap of het afbreken ervan. De workshops liggen in dezelfde lijn. Binnen ons onderwijs behoort het aan de autonomie van de scholen zelf om een bewuste keuze te maken welke boodschap het best aansluit bij hun schoolvisie en pedagogisch project. Meer info op jongereninfolife.be.