Steeds meer mannen worden papa na 45

1 op de 20 Belgische vaders is 45 jaar oud bij de geboorte van een van hun kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. Waar er vijftien jaar geleden bijna 3.000 Belgische vaders ouder dan 45 waren bij de geboorte van een van hun kinderen, is dat aantal meer dan verdubbeld.
HUMBERT / BSIP

Steeds meer mannen kiezen ervoor om op een latere leeftijd nog vader te worden. In 2000 waren 2.808 vaders of 2,5% van het totale aantal vaders, ouder dan 45 bij de geboorte van hun kind. In 2013 was dit aantal al gestegen tot 6.430 of 5,4% van het aantal vaders. Uit de cijfers is niet duidelijk of het gaat om mannen die voor de eerste keer vader worden of mannen die op oudere leeftijd nog kinderen krijgen.

Mogelijke oorzaken

Volgens Inge Pasteels, onderzoeker aan de PXL Hogeschool, zijn er een aantal mogelijke verklaringen voor de stijging van de mannen die op latere leeftijd nog vader worden. "Eerst en vooral zien we dat het relatieleven op zich later op gang komt. Mannen blijven langer in hotel mama hangen. In de jaren '50 van de vorige eeuw woonde 70 procent van de 24-jarige mannen voor de eerste keer samen in een relatie. 30 jaar later, in de jaren '80 was dat percentage gedaald tot 30 procent." 

Daarnaast ziet Pasteels ook een verklaring in het aantal gebroken relaties. Het is niet duidelijk hoeveel van de 45-plus papa's deel uitmaken van een nieuw samengesteld gezin. Maar omdat het aantal nieuw samengestelde gezinnen toeneemt, kan dat wel een van de verklaringen voor de oudere vaders zijn.

"Bij het herpartneren zien we vaak een leeftijdsverschil tussen de partners. 28 procent van de mannen herpartneren met een vrouw die meer dan zeven jaar jonger is. Omgekeerd zien we dat 10 procent van de vrouwen een nieuwe relatie aangaan met een man die meer dan tien jaar ouder is", aldus Pasteels. "Als die vrouwen een kind krijgen, is de vader logischerwijs al wat ouder."

Mannen hebben het voordeel dat ze ook op oudere leeftijd kinderen kunnen verwekken, terwijl dat voor vrouwen meer risico's inhoudt.

AMELIE-BENOIST / BSIP

(Groot)vader

"Oudere vaders zien kinderen vaak in een ander perspectief", zegt psycholoog en psychotherapeut Claire Wiewauters. "Als het hun tweede gezin is, hebben ze het allemaal al eens meegemaakt en maken ze zich vaak minder zorgen." Volgens Wiewauters kan de levenservaring positief doorwerken in de opvoeding. "Maar ze raken 's nachts misschien wel moeilijker uit bed." Toch zegt Kim Bastaits van de Hogeschool PXL heeft een oudere vader hebben geen gevolgen voor de levenstevredenheid of het zelfbeeld van de kinderen. 

Soms komen ouders ouder dan 45 in de positie van ouder én grootouder terecht. Want hun eerste kinderen zijn vaak zelf al jonge ouders. "Dat kan soms verwarrend zijn voor de eigen kinderen", aldus Wiewauters.

Ook moeders beginnen later

De evolutie over de jaren heen is significant, maar er is ook een verband met de leeftijd van de moeder. Ook die is over de jaren heen gestegen. Terwijl moeders in 2000 gemiddeld nog maar 29,2 jaar oud waren, is dat dertien jaar later 30,3. Ook vaders worden gemiddeld een jaar later vader. Ze waren gemiddeld 32,1 jaar oud toen ze papa werden in 2000, tegenover 33,6 in 2013.

Meest gelezen