"Dit kan de populariteit van Francken een boost geven"

Dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) het been stijf houdt in de visumkwestie, kan op heel wat begrip rekenen bij de publieke opinie. Zijn regeringspartners zijn minder begrijpend. Vier opiniemakers voorspellen de impact op zijn plek op de populariteitsladder.

Theo Francken houdt het been stijf. De staatssecretaris is voorlopig niet van plan een humanitair visum af te leveren voor het Syrische gezin uit Aleppo dat naar België wil komen. Zijn houding kan niet rekenen op veel begrip in het parlement. Maar in het licht van de publieke opinie zou de kwestie wel eens een populariteitsboost kunnen betekenen. Dat is duidelijk te zien op sociale media waar de #IkSteunTheo-campagne op veel kritiek, maar ook op veel steun kan rekenen.

In de lijst van populairste politici in Vlaanderen stond Francken recent nog op de zevende plaats. Dat bleek uit een peiling van de VRT en De Standaard in oktober. Socioloog Mark Elchardus, hoofdredacteur van de Vlaamsgezinde nieuwssite doorbraak.be Pieter Bauwens en politicoloog Carl Devos denken dat heel wat mensen begrip opbrengen voor de houding van Francken in de visumkwestie.

"Een grote meerderheid van de mensen vindt dat wij geen visum moeten uitreiken op bestelling van baronnen en baronessen", meent socioloog Mark Elchardus. De socioloog heeft er begrip voor dat Francken alle rechtsmiddelen probeert uit te putten. "Ik zou het absurd vinden dat visums enkel door de kapitaalkrachtige gezinnen te verkrijgen zijn, die een advocaat in de arm kunnen nemen. Zo'n visum uitreiken is de taak van de overheid." Elchardus denkt dat een groot deel van de bevolking de houding van Francken kan waarderen.

"Heel wat niet-NV-A-kiezers hebben begrip"

Ook Pieter Bauwens van doorbraak.be denkt dat de houding van Francken een boost kan betekenen op de lijst van de populairste politici. "Ook een deel van de achterban dat twijfelt terug te keren naar het Vlaams Belang bijvoorbeeld, kan hierdoor worden aangesproken", meent Bauwens. "Vlaams Belang zet niet toevallig hard in op kritiek op het beleid van Francken."

Politicoloog Carl Devos denkt dat heel wat niet-N-VA-kiezers begrip hebben voor Francken. "Velen zijn blij dat er iemand is die streng optreedt, ook al hebben ze soms bedenkingen bij het beleid van Francken." De houding van Francken werkt volgens de politicoloog erg polariserend. "Er zijn heel wat tegenstanders, maar ook heel wat verdedigers. Heel wat specialisten vinden dat Francken een punt heeft en een belangrijk deel van zijn partij, Bart De Wever op kop, schaart zich achter hem."

Columnist en ex-reclameman Guillaume Van der Stighelen spreekt zich niet uit over de publieke opinie, maar vindt dat Francken een kans mist om onze democratie en rechtsstaat te verdedigen bij het publiek. "Ons democratisch regime is nog maar zeer jong in het licht van de mensheid. Slechts één derde van de wereldbevolking leeft in zo'n systeem waar het volk inspraak heeft", begint Van der Stighelen. "De grootste bedreiging is dat wij en vooral onze gezagshebbers niet doordrongen zijn van de fundamenten ervan."

Francken mag het dan wel moeilijk hebben met de beslissing van de rechter, hij moet er volgens de columnist aan toevoegen dat we de rechters en rechtspraak zelf niet in vraag mogen stellen.  "Door hen wereldvreemd te noemen, geeft hij de massa mensen die denken dat rechters corrupt zijn een been om op te staan."

Op Twitter zette Van der Stighelen vanmiddag een foto van de nieuwkomersverklaring, waarmee nieuwkomers beloven de wetten, normen en waarden te respecteren. Daarin staat onder meer het volgende: "Ik zal de wetgeving van dit land naleven en de democratische principes van dit land respecteren." Van der Stighelen suggereert om daar nog iets aan toe te voegen: "behalve als de rechters wereldvreemd zijn", een duidelijke verwijzing naar de #IkSteunTheo-campagne.

Meest gelezen