"Rechterlijk activisme? Daar ga ik absoluut niet mee akkoord"

De eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet opgezet met de kritiek die haar rechter krijgt in de visum-affaire. De beslissing om een visum toe te kennen aan een familie uit Aleppo, getuigt volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever van activisme. Niets van aan, zegt voorzitter Chantal Bamps. Tegelijk is ze voorzichtig over de uitspraak. "Misschien is het de taak van het Europees Hof om een interpretatie te geven."

Voorzitter Bamps staat achter haar rechter. "De rechter die de zaak onderzocht heeft, heeft dat naar eer en geweten gedaan", zegt ze. "Rekening houdend met niet alleen de interne wetgeving, maar ook met de internationale en Europese regelgeving, en met de internationale en Europese rechtspraak, waar wij ons als Raad ook naar moeten gedragen."

"Ik begrijp dat staatssecretaris Francken dat niet zo aangenaam vindt, maar daar bestaan beroepsmogelijkheden tegen", zegt Bamps nog. Ze pleit voor seneniteit in het debat. "Laat ons de uitspraak van de Raad van State afwachten, en de zaak niet op de spits drijven."

De N-VA, partij van staatssecretaris Theo Francken, verwijt de rechters wereldvreemdheid, en voorzitter Bart De Wever heeft het zelfs over activisme. "Als rechter is men onafhankelijk en neemt men in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid een beslissing", zegt Bamps. "Van activisme spreken, daar zou ik absoluut niet mee akkoord gaan. En wereldvreemd zijn we ook niet, want dan zouden we enkel rekening houden met de interne wetgeving. En dat doen we dus niet."

"Interpretatie is misschien taak van Europees Hof voor Justitie"

Blijft natuurlijk de discussie over welke wetgeving in dit dossier van kracht is. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarop dit arrest een beroep doet, kan enkel ingezet worden om mensen uit te wijzen, is te horen bij de regering. Niet in omgekeerde richting, want dat zou de deur openzetten voor miljoenen vluchtelingen.

Over die discussie wil de voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich niet uitspreken.

"Eigenlijk moet grondig onderzocht worden in hoeverre de bewering die de regering poneert juist is", zegt ze. "Ik ben daar voorzichtig in. Ik denk dat het misschien de taak van het Europees Hof van Justitie is om daar een interpretatie te geven."

Bamps betreurt in elk geval dat de sereniteit in de zaak zoek is. "De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen velt niet één arrest per jaar, ze velt er ongeveer 25.000. Er zijn ook arresten die de staatssecretaris wél gelijk geven. Maar dán wordt niet gezegd dat de rechters politiek benoemd zijn."

Meest gelezen