"Methaangas brengt klimaatakkoord van Parijs in gevaar"

Een sterke toename in methaan kan de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan, tenietdoen. Wetenschappers denken dat landbouw de belangrijkste oorzaak is van de extra broeikasgassen.

In het editoriaal van het wetenschappelijke tijdschrift "Environmental Research Letters" bericht een internationaal team van wetenschappers dat de concentratie van methaan in de lucht rond 2007 plots is gaan stijgen en vooral scherp toegenomen is in 2014 en 2015. Methaan is een broeikasgas dat na een eeuw 34 keer krachtiger zou zijn dan het meer bekende CO2.

Volgens de wetenschappers is het onduidelijk wat de sterke toename veroorzaakt heeft, maar ze denken dat die mogelijk een gevolg is van de broeikasgassen uit de landbouw. 40% van de methaangassen zou namelijk afkomstig zijn uit die sector. De onderzoekers denken dan vooral aan rijstvelden en weilanden voor vee. Bij herkauwers komt er bij de spijsvertering heel wat methaan vrij.

Naast de methaangassen die vrijkomen door landbouw, zien wetenschappers ook steeds grotere hoeveelheden methaan vrijkomen in Siberië. Door de opwarming van de aarde komen er methaanbubbels vrij die al eeuwen tegengehouden werden door de permafrost.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Akkoord van Parijs onder spanning

Marielle Saunois die doceert aan de universiteit van Versailles Saint-Quintin en de hoofdauteur is van de wetenschappelijke paper, zegt dat de "wereld meer moet doen om de methaanuitstoot te verminderen". Dat vertelde ze aan aan het Climate News Network, een platform van Britse oud-journalisten. Als we ervoor willen zorgen dat de opwarming van de aarde onder de twee graden blijft, moeten we volgens Saunois dringend "een ommekeer maken".

Ook professor emeritus Peter Wadhams (Cambridge University) waarschuwt dat het methaan "gemakkelijk de inspanningen om broeikasgassen te verminderen, kan tenietdoen".