Bijna 1 op de 5 personen met een handicap heeft het financieel moeilijk

Personen met een handicap zijn in Vlaanderen op alle vlakken nog altijd achtergesteld ten opzichte van de algemene bevolking. Dat zegt GRIP, de mensenrechtenorganisatie van personen met een handicap in Vlaanderen. De afgelopen 10 jaar is de situatie zelfs verslechterd. Er zijn meer andersvaliden die financiële problemen hebben en steeds minder van hen hebben een eigen huis.

GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) bracht 10 jaar geleden een aantal cruciale cijfers bij elkaar in de Inclusiespiegel 2006, en doet die oefening nu opnieuw. De vzw maakt de cijfers bekend een dag voor de 10e verjaardag van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap.

Volgens de organisaties zijn de rechten van personen met een handicap in Vlaanderen er sinds 2006 echter niet op vooruitgegaan. Op een aantal vlakken stagneerden de cijfers. Zo is het aantal personen met een handicap zonder middelbare schooldiploma nog altijd dubbel zo groot. En het percentage mensen met een handicap met een hogeschool- of universiteitsdiploma is nog altijd dubbel zo laag. Ook zijn ze nog altijd opvallend minder vaak aan het werk.

Te weinig inclusie

Wat wonen en inkomen betreft, is de kloof tussen andersvaliden en mensen zonder beperking enkel groter geworden. Het aantal eigenaars van een woning onder andersvaliden is tussen 2006 en 2014 gedaald van 74,2 procent naar 66,8 procent, terwijl er bij personen zonder een handicap een lichte stijging was van 81,2 naar 82,7 procent. Ook hebben andersvaliden het moeilijker rond te komen met hun inkomen: in 2014 leefden 23,1 procent van de andersvaliden in een huishouden dat moeilijk rond komt, voor personen zonder handicap was dat slechts 9,1 procent. Beide groepen zijn erop achteruitgegaan tegenover 2006, maar de groep personen met een handicap het meest.

Hoewel GRIP de bevindingen betreurt, is de organisatie niet verbaasd. "Het Vlaamse beleid zet veel te weinig in op het systematisch ondersteunen van inclusie", zegt woordvoerster Katrijn Ruts. "Vlaanderen heeft decennialang altijd maar meer geld gestoken in aparte voorzieningen, een aparte samenleving waar personen met een handicap samen hun leven doorbrengen. De uitdaging is om die zwaar gesubsidieerde segregerende structuren stilaan af te bouwen en de overheidsbudgetten te gaan inzetten voor aanpassingen en ondersteuning in de gewone samenleving."