FANC beveelt stopzetting productie bij NTP Europe in Fleurus

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft NTP Europe in Fleurus bevolen om alle productieprocessen stop te zetten. Het FANC stelde immers namelijk vast dat NTP Europe verschillende veiligheidsvoorschriften niet naleeft, waardoor het de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming niet langer kan garanderen.

NTP Europe is een dochterbedrijf van NTP Radioisotopes uit Zuid-Afrika. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van radioactieve industriële bronnen, die bijvoorbeeld worden gebruikt in de industriële gammagrafie.

"NTP Europe heeft de afgelopen jaren verschillende inbreuken tegen de regelgeving gepleegd, waarvoor het FANC onder meer een PV heeft opgesteld. Het FANC heeft NTP Europe toen gewaarschuwd dat het noodzakelijke verbeteringen moest doorvoeren op vlak van veiligheidscultuur. NTP Europe heeft verschillende kansen en mogelijkheden gekregen om zich conform de regelgeving te stellen, maar een adequate reactie bleef uit", zo stelt het FANC in een persbericht.

Op 2 december voerde het FANC een nieuwe inspectie uit bij het bedrijf. De inspecteurs stelden er vast dat het risico op besmetting of bestraling nog steeds te groot was. Het FANC beval het bedrijf daarop om alle productieprocessen stop te zetten. Toen er drie dagen later een incident plaatsvond in het bedrijf, waarbij een medewerker blootgesteld werd aan een lage dosis straling, besloot het FANC ook het uitladen van containers met radioactieve bronnen stop te zetten.

De bedoeling van de stopzetting, zo licht het FANC toe, is om NTP Europe de tijd te geven om het bedrijf te hervormen in alle processen die betrekking hebben op de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Vooraleer een eventuele heropstart mogelijk is, moet NTP Europe onder meer alle inbreuken regulariseren.