IMF wil Belgische overheid op strenger dieet zetten

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wil dat de Belgische regering werk maakt van een geloofwaardige begroting voor 2017. Dat moet vooral lukken door minder uit te geven, staat in het jaarlijkse rapport van de instelling uit Washington.
Voorstelling van de begroting eerder dit jaar.

Het IMF ziet voldoende ruimte om de begrotingsuitgaven efficiënter aan te pakken. Concreet betekent dat: minder subsidiëren, het werk efficiënter verdelen tussen de bestuursniveaus, het personeelsbestand bij de overheid sneller inkrimpen en de sociale uitkeringen beter controleren.

Het zal nodig zijn, want dit jaar heeft de regering-Michel een slippertje gemaakt. Het tekort steeg volgens het IMF naar 3 procent van het bruto binnenlands product, ver boven de doelstelling. Er waren enkele uitzonderlijke factoren zoals de terreuraanslagen, maar de instelling merkt ook op dat de taxshift nog niet volledig uitgevoerd is.

België moet dus op dieet, maar het is ook niet dat we niets meer mogen uitgeven. De groei mag niet stilvallen. Zo vindt het IMF dat er dringend een coherent plan moet komen om de verkeersknoop te ontwarren. De stilstand op de wegen heeft immers een impact op investeringen en werkgelegenheid.