Michel reageert nog niet op alternatief voorstel in visumrel

Premier Charles Michel (MR) reageert nog niet op het alternatieve voorstel van de advocate van het Syrische gezin uit Aleppo dat naar ons land wil komen. Op dit moment blijft hij bij het standpunt dat de regering eerst alle juridische middelen zal uitputten en dat met respect voor de scheiding der machten.

Advocate Mieke Van den Broeck van het Syrische gezin besloot vandaag dan toch nog geen deurwaarder af te sturen op staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), in verband met de dwangsommen die de Belgische staat opgelegd kreeg per dag dat het Syrische gezin geen humanitair visum krijgt. De advocate kondigde aan dat ze Michel en Francken nog een alternatieve uitweg uit de heisa wilde voorleggen.

Als de regering vandaag niet op het voorstel ingaat, zal de deurwaarder morgen toch nog langskomen op het kabinet van Francken. Voor alle duidelijkheid, de regering is in cassatie gegaan tegen de dwangsommen van 4.000 euro per dag én ondertussen loopt er ook een procedure bij de Raad van State over het visum zelf.

"Onze cliënten zijn aangevallen in hun huis en de schade is enorm. De paniek stijgt en intussen zijn ze slachtoffer van een politiek opbod. We willen dat dat stopt", aldus Van den Broeck. "We bieden premier Michel een uitweg, namelijk om een laissez-passer - een soort doorgangsbewijs - af te leveren aan onze cliënten, of een visum lang verblijf, zodat er geen discussie meer is over dat kort verblijf."