Raad van State spreekt Weyts tegen over voorlopig rijbewijs

Het lijkt erop dat Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) ongelijk krijgt in de discussie over de bevoegdheidsverdeling tussen hem en federaal minister François Bellot (MR). "Het voorlopig rijbewijs, het rijbewijs met punten en de regels inzake verval blijven tot de federale bevoegdheid behoren", staat duidelijk te lezen in een advies dat de Raad van State op 30 september afleverde over plannen van Weyts rond het rijbewijs.
Kurt Desplenter

Weyts trok vandaag alle registers open. Nadat het eind september al eens botste, verwijt de N-VA'er de federale minister Bellot (MR) nu "blokkeringsfederalisme" omdat hij verzet aantekent tegen zijn plannen om vanuit Vlaanderen de wachttijd van drie jaar af te schaffen voor mensen van wie het voorlopig rijbewijs vervallen is.

Opvallend: Bellot is zelf niet tegen die afschaffing. Hij is bereid daarover in overleg te treden met de drie gewesten en merkt op dat N-VA-Kamerleden ook nu al een wetsvoorstel kunnen indienen om de wachttijd af te schaffen, maar dan wel op het federale niveau. Bellot is ervan overtuigd dat het om een federale bevoegdheid gaat, ook al heeft de zesde staatshervorming de regels rond de rijscholen en de rij-examens naar de deelstaten overgeheveld.

De Raad van State bevestigt die lezing, zo blijkt uit het advies dat Weyts op 30 september 2016 ontving over zijn plannen. "Het spreekt voor zich dat wanneer specifieke bevoegdheden met betrekking tot de scholing, de examens en de rijscholen aan de gewesten worden overgedragen, de overige aspecten met betrekking tot de voorwaarden voor het uitkeren van een rijbewijs en voor het besturen van voertuigen tot de residuaire bevoegdheid van de federale overheid blijven horen", luidt het. "Het voorlopig rijbewijs, het rijbewijs met punten en de regels inzake verval blijven tot de federale bevoegdheid behoren."

Bellot heeft Weyts en minister-president Geert Bourgeois (N-VA) daar op 29 november per brief nog eens aan herinnerd, verduidelijkt zijn woordvoerder. "Dit is helemaal geen blokkeringsfederalisme. Dit is puur begrijpen dat de staatshervorming een grijze zone had, waarover het advies van de Raad van State nu zeer duidelijk is. Mocht Vlaanderen niettemin doorzetten, dan zullen we dus naar de Raad van State stappen voor een uitspraak ten gronde."