Wat houdt het compromis van de advocate van de Syrische familie in?

Mieke Van den Broeck, de advocate van de Syrische familie die probeert via een humanitair visum naar België te komen, heeft aan premier Michel een compromisvoorstel voorgelegd. Als de regering niet op dat alternatief ingaat, zal ze morgen alsnog een deurwaarder sturen naar het kabinet-Francken. De advocate verklaarde aan onze redactie wat haar voorstel inhoudt en waarom ze de regering dit alternatief voorlegt.

1. Wat houdt het compromisvoorstel precies in?

"In plaats van een humanitair visum voor kort verblijf, vragen we nu een andere toelating om het land binnen te mogen, namelijk een "laissez-passer" (een soort van doorlaatbewijs, red.) of een visum voor lang verblijf", verklaart de advocate. 

Wat betekent dat precies? Een "laissez-passer" is een tijdelijk reisdocument dat wordt uitgereikt om langs de douane te kunnen passeren. Reizigers wiens paspoort gestolen wordt op reis, krijgen bijvoorbeeld ook zo'n doorlaatbewijs. Een visum van lang verblijf wordt dan weer uitgereikt als de persoon in kwestie langer dan 3 maanden plant te blijven. Eenmaal aangekomen in België, kan de Syrische familie vervolgens met beide documenten asiel aanvragen om legaal in het land te mogen blijven.

2. Waarom is dat een compromis?

 In welke zin is dat dan precies een compromis, als het gezin met een langetermijnvisum zelfs langer in ons land kan verblijven? "Ik baseer mijn vraag nu eigenlijk op een andere rechtsbasis", legt de advocate uit. "De politieke discussie focust nu op het feit dat we een humanitair visum voor korte termijn aanvragen. Het probleem van Francken zit in die korte termijn. Daarom baseren we ons nu op een ander artikel van de vreemdelingenwet. Zo hoeft hij niet toe te geven op dat punt en kan het politieke gekibbel stoppen."

Ter verduidelijking, de advocate verwijst hier naar de volgende uitspraak van Francken: "De Syriërs willen geen humanitair visum voor een lange termijn, maar een visum voor een kort verblijf krijgen, om in België vervolgens asiel aan te vragen. Als ik dat doe, moet ik aan elke Syriër, ook al heeft hij geen enkele band met ons land, een visum voor drie maanden opsturen en hem binnenvliegen."

3. Lijdt Francken zo dan geen gezichtsverlies?

De advocate lijkt Francken met het voorstel een uitweg te bieden, zodat die kan blijven zeggen dat hij niet heeft toegegeven op dat ene punt, op het punt van het humanitair visum voor een kort verblijf. Een soort van principieel alternatief dus, "waarmee Francken zijn gezichtsverlies kan beperken", zegt de advocate zelf.

Het resultaat van de twee alternatieve voorstellen blijft voor de Syrische familie echter hetzelfde: het gezin kan nog steeds naar België overvliegen om hier asiel aan te vragen.

4. Schept dit dan niet nog steeds een precedent?

"Ons rechtsysteem is niet gebaseerd op precedentenrecht", benadrukt de advocate. "Dat is wat Francken de mensen wil doen geloven, maar dat is het Amerikaanse systeem, niet ons systeem. Bij ons wordt elk dossier getoetst aan de wet. Enkel de politici zelf kunnen die wetten wijzigen."

5. Wat als premier Michel het compromis weigert?

"Dan sturen we morgen een deurwaarder naar het kabinet van Francken en zal hij de dwangsommen moeten betalen. De belastingbetaler zal dan dus moeten opdraaien voor zijn weigering. Het geld zal vervolgens worden doorgestort naar de Syrische familie. Zij hebben al aangegeven dat ze het aan een goed doel zullen schenken."