Hoe (on)veilig is Libanon voor Syrische vluchtelingen?

Dat premier Michel het Syrische gezin uit Aleppo aanraadt om een humanitair visum aan te vragen in het "veilige" Libanon, biedt voer voor discussie. De situatie in de vluchtelingenkampen daar is niet bepaald veilig, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Beiroet in "De ochtend".

Momenteel krijgt Libanon een toevloed aan vluchtelingen uit buurland Syrië te verwerken. Volgens cijfers van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties verblijven op dit ogenblik meer dan een miljoen geregistreerde Syrische vluchtelingen in Libanon. Het reële aantal, inclusief niet-geregistreerde vluchtelingen, ligt nog een pak hoger. Nu al maken de ruim 1 miljoen Syrische vluchtelingen een vijfde uit van de totale Libanese bevolking.

Maakt de familie in Libanon kans op een visum?

Volgens correspondent Sander van Hoorn, die woont en werkt in Beiroet, zal Libanon niet meteen geneigd zijn om de Syrische familie een visum te geven. "Dat zal afhangen van de concrete gesprekken tussen België en Libanon daarover, maar het lijkt me onwaarschijnlijk. De Libanese grenzen zijn al een tijdje gesloten voor vluchtelingen. Dat heeft het land zo afgesproken met de VN", zegt van Hoorn.

"Het principe van een humanitair visum, zoals het bestaat in ons land, kennen ze hier ook niet. Het argument om geen aanzuigeffect te creëren, wordt hier ook genoemd. De kansen voor Syriërs om Libanon legaal binnen te komen zijn met andere woorden érg beperkt."

Is Libanon veilig?

Veiligheid is volgens van Hoorn een begrip dat voor interpretatie vatbaar is. "Volgens Michel is het hier fysiek veilig omdat er geen bommen vallen. Dat klopt: het grootste gevaar in Libanon momenteel zijn verkeersdoden", aldus van Hoorn. "Aan de grens met Syrië zijn af en toe wel schermutselingen, maar van aanslagen is er momenteel geen sprake."

"De situatie in de vluchtelingenkampen, die door de advocate van het gezin wordt aangeklaagd, is een andere zaak. Omdat er al een tijdje geen geregistreerde vluchtelingen meer bij komen, moeten de vluchtelingen in sommige tentenkampen overleven in erbarmelijke omstandigheden. Zeker voor kinderen is die omgeving onveilig."

Vluchtelingenwerk: "Opvang in eigen regio slechts één piste"

Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen erkent dat het opvangen van vluchtelingen in hun eigen regio wel degelijk een goed idee is, maar enkel als de veiligheid gegarandeerd kan worden. Voor Libanon is dat niet het geval. Veiligheid gaat volgens Vandycke niet enkel over het ontwijken van bommen, maar vooral om het uitbouwen van een duurzaam leven met perspectief op een toekomst.

"Eigenlijk is het bijzonder cynisch dat België, als land dat 20.000 vluchtelingen per jaar opneemt, laat weten dat niet wij een gezin willen opvangen, maar dat Libanon dat moet doen: het land dat momenteel het hoogste aantal vluchtelingen per inwoner opvangt", zegt ze in "De ochtend". "Op een bepaald moment is de limiet van opvangplaatsen in de eigen regio bereikt."

Volgens Vandycke moet ons land deze principekwestie aangrijpen om een duidelijker toegangsbeleid uit te tekenen. "Momenteel is het onduidelijk wie zich veilig en legaal naar ons land mag bewegen. Ons migratiebeleid lijkt vooral een zaak van mensen weren, hen vasthouden in een bepaalde regio."

Francken: "Veiligheid bepaald door conventie van Genève"

Via Twitter heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zich vanmorgen even gemengd in het debat. Voor de definitie van de lijst met veilige landen geldt de Conventie van Genève als uitgangspunt, en niet de concrete situatie in opvangkampen, zo tweet hij.