Rusthuismedewerkers ontslagen na opsluiting demente vrouw in kooi

Drie personeelsleden van het OCMW-rusthuis in Aalst zijn ontslagen omdat ze een demente vrouw die dreigde weg te lopen, hadden opgesloten in een ijzeren kooi. Voor OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA) is ontslag op staande voet de enige gepaste sanctie.
Maxime Anciaux - All rights reserved

De drie personeelsleden hadden de dementerende vrouw eerst op een stoel vastgebonden met een laken, aldus de directie. Op die manier wilden ze verhinderen dat de vrouw het op een lopen zou zetten. Nadien hebben ze de vrouw even opgesloten in een ijzeren kooi waarin normaal het vuile linnen wordt verzameld. Door de ernst van de feiten heeft OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA) beslist om het drietal meteen op staande voet te ontslaan.

Volgens Dirk Van Himste van de socialistische vakbond wijst dit incident op een acuut personeelstekort. "Ik praat de feiten zeker niet goed, maar ik wil eerst het onderzoek naar de precieze feiten afwachten. Het is duidelijk dat de woonzorgcentra in Aalst met zo'n personeelstekort kampen dat personeelsleden soms écht niet weten wat gedaan. Wat doe je, als je alleen op een afdeling staat en bewoners proberen weg te lopen?"

Rusthuiskoepel Zorgnet is hier niet over te spreken. "Het personeelstekort in de zorgsector maakt dat mensen sneller worden gefixeerd dan absoluut nodig is. Maar de waardigheid van de bewoners moet te allen tijde centraal staan, bij gelijk welke maatregel die men neemt. Iemand opsluiten in een kooi valt daar voor mij zeker buiten", zegt Klaartje Theunis.