Syrische dwangsom gaat naar Vlaamse armen - Frederic Vanhauwaert

De Syrische familie zal de dwangsom die staatssecretaris Theo Francken moet betalen omdat hij geen visum geeft, schenken aan een Vlaamse vereniging die armen wil helpen. De coördinator van Netwerk tegen Armoede legt hier uit waarom hij dat geld aanvaardt.
labels
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Frederic Vanhauwaert is algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede.

De dwangsom van 4.000 euro aan belastinggeld per dag waartoe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken veroordeeld is wegens het negeren van een rechterlijke uitspraak, zal integraal geïnvesteerd worden in armoedebestrijding in België.

Dat is een bewuste keuze van de Syrische familie zelf. Meer bepaald zullen zij het geld schenken aan structurele armoedebestrijding binnen het Netwerk tegen Armoede. Enerzijds omdat de familie wil aantonen dat zij niet procederen voor het geld. Anderzijds, en minstens zo belangrijk, omdat zij willen bijdragen aan een solidaire samenleving waar ze zich hopelijk op een veilige manier kunnen vestigen.

Aannemen of weigeren?

Toen het aanbod kwam, heeft het Netwerk tegen Armoede in eer en geweten geoordeeld dat zij giften van geëngageerde mensen zonder bijbedoelingen niet kan weigeren en in dank moet aanvaarden.

Dat zijn we verplicht aan de duizenden mensen in armoede die in hun vereniging waar armen het woord nemen een thuis vinden, waar ze welkom zijn, waar ze niet met de vinger worden gewezen en waar ze op hun eigen ritme hun leven in handen nemen.

Even belangrijk voor ons is het feit dat hiermee een belangrijke maatschappelijke realiteit in de verf gezet wordt. Het overgrote deel van de vluchtelingen dat in ons land aankomt, doet dat om een veilig leven zonder geweld en bedreiging uit te bouwen.

Zij willen ook een leven waarin ze kunnen bijdragen aan de samenleving waarin ze zich willen integreren. Het beeld van nieuwkomers die hier enkel en alleen aankomen om te genieten van onze sociale verworvenheden, wordt hiermee doorprikt.

4.000 euro belastinggeld per dag is veel geld om zomaar weg te geven. Het voornemen van de familie om dit geld op een sociaal verantwoorde manier te besteden, kunnen wij alleen maar met veel respect verwelkomen.

Het geld kunnen wij in onze 60 verenigingen heel goed gebruiken om meer mensen uit hun isolement te halen, hen te versterken en opnieuw perspectief te geven.

Om samen met hen de strijd aan te gaan tegen de stijgende kinderarmoede, in de strijd voor kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting, in de strijd voor een toegankelijke rechtsbedeling, ...

Helpen in de rechtbank

Dat laatste is niet onbelangrijk. Mensen in armoede zien hun toegang tot rechtsbijstand vaak geblokkeerd door steeds hogere financiële en andere drempels, ook door recente regeringsbeslissingen.

Onderbescherming is bovendien een groeiend probleem in ons land. Mensen in armoede hebben het nog steeds moeilijk om de hen toegekende rechten effectief te realiseren: sociale correctie op energieprijs, veel mensen hebben eigenlijk recht op een verhoogde tegemoetkoming maar dit is niet gerealiseerd, …

Niettemin hopen wij dat die 4.000 euro nooit uitbetaald hoeft te worden. Het zou betekenen dat de familie het oorlogsgeweld definitief kan ontvluchten en de kans krijgt om in ons land een nieuw veilig bestaan op te bouwen.

Wij gaan dus niet mee in het tegen elkaar uitspelen van kwetsbare groepen. We roepen de internationale gemeenschap, in het bijzonder België, op om veel meer verantwoordelijkheid op te nemen in het vermijden en oplossen van gewelddadige conflicten in de wereld, ontwikkelingshulp te versterken en een samenhangend asiel- en migratiebeleid te voeren.