Thyssen werkt regels uit tegen sociaal toerisme

Europees commissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen (CD&V) stelt een pakket wettelijke regels voor om sociaal toerisme tegen te gaan. Met de nieuwe regels wil ze duidelijk maken dat iemand niet zomaar aanspraak kan maken op een systeem van sociale zekerheid. Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude De Backer noemt het een "goede eerste stap".

Over de organisatie van de sociale zekerheid heeft Thyssen niets te zeggen: dat is het exclusieve terrein van de lidstaten. Waarvoor ze wel bevoegd is, is de afstemming van de regels wanneer het gaat om Europeanen die in een ander land aan de slag zijn of verzorging nodig hebben, of om werklozen die in het buitenland een job zoeken.

Thyssens voorstel is vandaag goedgekeurd door de Europese Commissie. "Het vrije verkeer van werknemers willen we blijven bevorderen, maar dan moeten de regels beter op elkaar zijn afgestemd. Want als de mensen daaraan twijfelen, zijn ze bang om over de grens te gaan."

Tegelijk wil ze duidelijk maken dat de toegang tot het welvaartssysteem van een andere lidstaat niet onvoorwaardelijk is. "Niemand kan zomaar genieten van een stelsel van sociale bescherming in een andere lidstaat. Daar zijn regels en voorwaarden voor in onze interne markt."

Een van de nieuwigheden is, dat wie in een ander EU-land werk zoekt, voortaan zes maanden tijd krijgt om dat te doen, in plaats van drie maanden nu. Werkdagen in het buitenland laten meetellen voor het pensioen, kan niet meer vanaf de eerste dag.

De Backer pleit voor Europese databank

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open VLD) reageert tevreden op het voorstel van Europees commissaris Marianne Thyssen. "Dit is een goede eerste stap om uitkeringsfraude en sociale dumping in Europa tegen te gaan, maar we moeten verder gaan", zei hij.

De Backer is blij dat het "sociaal uitkeringstoerisme" wordt aangepakt. "Wie gewerkt had in zijn thuisland kon makkelijk een werkloosheidsuitkering krijgen in een andere EU-lidstaat, vanaf dat hij 1 dag in een ontvangstland had gewerkt. Daardoor ontstond shopping: buitenlanders gingen naar het land waar ze de grootste uitkering konden krijgen", zo zei hij.

Volgens De Backer was ook België "een magneet voor buitenlanders", maar al begin deze legislatuur werd de voorwaarde van drie maanden in ons land werken ingevoerd. Thyssen neemt dat nu mee in haar voorstel, dat uiteraard voor de hele EU moet gelden.

Dat gedetacheerde werknemers hun socialezekerheidsbijdragen nog steeds in hun land van herkomst moeten betalen, vindt De Backer logisch. "Want anders komen we in een administratieve chaos terecht, waarbij geen enkele inspectiedienst nog een overzicht heeft en effectief kan controleren."

Toch wil De Backer verder gaan dan Thyssen. Hij pleit voor een Europese databank waarin direct zichtbaar is of iemand zijn bijdragen betaald heeft in zijn land van herkomst. "Dat zorgt voor transparantie, eenvoudigere en dus makkelijker controleerbare regels. Dat zal ik binnenkort met Commissaris Thyssen ook persoonlijk bespreken. Vooral voor België, met 160.000 gedetacheerden na Duitsland en Frankrijk het grootste ontvangstland in Europa, en onze Belgische bouwsector is dat belangrijk."