"Verkeersboetes enkel op basis van nummerplaat zijn onwettig"

Elke verkeersboete die de politie uitschrijft louter op basis van een nummerplaat, zonder de bestuurder ook effectief tegen te houden, is onwettig. Dat blijkt uit vier arresten die het Hof van Cassatie gisteren heeft uitgesproken.

Als de politie een overtreding vaststelt, zijn er twee mogelijkheden, zo zei advocaat Henri Berkmoes die de zaken voor het Hof van Cassatie gepleit heeft. Ofwel is de politie zelf aanwezig en dan is er geen probleem, de politie is er, de eigenaar van het voertuig is er en de nummerplaat van het voertuig is bekend, maar daarnaast zijn er ook overtredingen die vastgesteld worden "in de vlucht" zoals de politie dat noemt, waarbij men enkel de nummerplaat van het voertuig heeft, maar de eigenaar niet kent. 

Om aan de hand van de nummerplaat de eigenaar te identificeren, maakt de politie gebruik van de Kruispuntdatabank Voertuigen, vroeger de databank van de Dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV).

Machtiging ontbreekt

Advocaat Berkmoes had samen met zijn collega Kurt Stas een aantal dossiers, waarin ze zich afvroegen in hoeverre de politie toegang had tot de Kruispuntdatabank Voertuigen. Ze kwamen tot de vaststelling dat het akkoord van het Sectoraal comité ontbrak en het Hof van Cassatie heeft hen daarin gisteren gelijk gegeven. Dat "Sectoraal comité voor de Federale Overheid" moet een machtiging, een toelating, geven voor "elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een federale overheidsdienst".

Aangezien die machtiging ontbreekt, betekent dat praktisch dat de politie momenteel geen toelating heeft om de Kruispuntdatabank Voertuigen te raadplegen en zo de eigenaar te identificeren, zei advocaat Berkmoes.