Di Rupo: "Francken profileert zich ten koste van Syrisch gezin"

PS-voorzitter Elio Di Rupo heeft geen goed woord over voor de manier waarop staatssecretaris Theo Francken (N-VA) een Syrisch gezin een humanitair visum weigert. In "Terzake" zei hij dat Francken zich profileert ten koste van een gezin dat onder de bommen in Aleppo leeft.

"Over het algemeen is de houding van meneer Francken totaal onbegrijpelijk voor ons, en wel hierom: er is een visumaanvraag, een uitspraak van de rechtbank en, een Belgisch gezin dat het Syrische gezin wil opvangen", aldus Di Rupo. "Het gaat over een gezin dat in een oorlog leeft."

"We zien dat meneer Francken zich in de kijker wil werken ten koste van een gezin in levensgevaar. Voor onze partij en voor mezelf is zoiets ondenkbaar. Hij probeert angst in te boezemen door zich erg hard op te stellen, maar eigenlijk gaat het hier over een Syrisch gezin dat tussen de bommen in Aleppo leeft."

Di Rupo ontkent dat zijn regering een te laks migratiebeleid zou hebben gevoerd, nota bene met Maggie De Block (Open VLD) als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. "We hebben een ernstig en evenwichtig beleid gevoerd. Die clichés van de lakse socialisten en de harde N-VA kloppen niet."

"Het is wel degelijk zo dat de PS altijd gestaan heeft voor een breed beleid gericht op instroom van mensen zonder integratie, zonder nationaliteitsvereiste", reageert Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). "Het is de N-VA die voor de omslag heeft gezorgd. Ik denk dat het beleid van de N-VA breed gedragen wordt, en waarschijnlijk ook tot ongenoegen van meneer Di Rupo ook zeer breed in Wallonië."

Over de controversiële N-VA-campagne tegen de "wereldvreemde rechters", is Bourgeois zo kort mogelijk. "Voor mij is de scheiding der machten absoluut een heilig principe. Voor zover ik het heb begrepen, is het zeer genuanceerd." Maar eigenlijk wil hij zich buiten de discussie hierover houden: "Ik onthoud mij van commentaar over die zaak."