Lonen kunnen komende 2 jaar maar met maximaal 1 procent stijgen

De komende twee jaar kunnen de lonen in ons land met maximaal ongeveer één procent stijgen. Dat blijkt uit voorlopige berekeningen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), een overleg- en adviesorgaan van de sociale partners. Binnen die beschikbare loonmarge moeten vakbonden en werkgevers gaan onderhandelen over een effectieve marge voor loonsverhogingen.

De technici van de CRB leggen de laatste hand aan hun tweejaarlijks rapport over de beschikbare marge voor loonsverhogingen voor de komende twee jaar. Volgens voorlopige berekeningen die nu circuleren, is er ruimte om de lonen met maximaal 0,9 tot 1,2 procent te laten stijgen, bovenop de index en barema-verhogingen. Definitieve cijfers worden in de komende dagen verwacht.

In de beschikbare loonmarge is de loonkostenhandicap sinds 1996 tegenover onze buurlanden verrekend, maar die handicap is zo goed als nul. Dat betekent dat de lonen bij ons de voorbije 20 jaar bijna even sterk zijn gestegen als in Duitsland, Frankrijk en Nederland, onze belangrijkste handelspartners.

Zoals een nieuwe wet voorschrijft, is ook al een veiligheidsmarge van 0,5 procent afgetrokken, voor het geval dat de lonen in onze buurlanden de komende twee jaar minder sterk zouden stijgen dan voorspeld.

Binnen de beschikbare loonmarge moeten vakbonden en werkgevers onderhandelen over een effectieve marge voor loonsverhogingen. Dat gebeurt in de zogenoemde Groep van Tien, waarin de kopstukken zitten van de sociale partners. Zij zijn gesprekken begonnen om de contouren vast te leggen van een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) over loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector.

"Nieuwe ontsporingen van loonkosten vermijden"

Na de loonmatiging en de indexsprong van de voorbije jaren willen de vakbonden in de lPA-onderhandelingen substantiële loonsverhogingen uit de brand slepen. Maar de werkgevers waarschuwen dat ons land nieuwe ontsporingen van de loonkosten moet vermijden. Want dat helpt, zeggen ze, om extra banen te scheppen.

De effectieve marge voor loonsverhogingen moet als vertrekpunt dienen voor de loononderhandelingen in sectoren en bedrijven. Ter vergelijking : twee jaar geleden hebben de sociale partners een effectieve loonmarge onderhandeld van 0,8 procent.

Meest gelezen