Staatsblad publiceert KB van... koning Albert I uit 1921

In het Belgisch Staatsblad is een KB verschenen van 15 oktober 1921 over de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Het KB is ondertekend door koning Albert I, maar die is zoals u weet al een tijdje geleden overleden, in 1934. Kamerlid Hendrik Vuye wil er nu een parlementaire vraag over stellen aan premier Charles Michel.

Ex-N-VA'ers Hendrik Vuye en Veerle Wouters, die inmiddels hun eigen fractie hebben in de Kamer, lanceerden het weetje op hun eigen website.

Het KB gaat over het afsplitsen van de diensten van de permanente tentoonstelling in Laken (Japanse Toren en Chinees Paviljoen) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, om ze onder te brengen bij het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten. "Het personeel wordt overgedragen met zijn huidige graden, jaarwedden en vergoedingen", klinkt het nog. 

Het KB is ondertekend door Albert I, en mede-ondertekend door de ministers Henri Jaspar en Jules Destrée. De grondwet bepaalt immers dat elke handeling van de koning ook ondertekend moet worden door minstens één minister. "De verandering werkt écht! Zelfs de doden komen tot leven!", sneren Vuye en Wouters. 

Waarom zo laat, en wie is verantwoordelijk?

Vuye heeft grote vragen bij de redelijk "laattijdige" publicatie van het KB. Want als de drie bovengenoemde ondertekenaars al lang overleden zijn, wie is vandaag nog politiek verantwoordelijk voor dit besluit?

Vuye wil van de premier een antwoord op volgende vragen: Waarom is dit KB met 95 jaar vertraging gepubliceerd in Het Staatsblad? Welke minister is politiek verantwoordelijk voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor dit KB? Vervalt een reglementair KB dat niet gepubliceerd is binnen een redelijke termijn niet na het einde van een bewind van een koning?