"Geen gopass om plots het gaspedaal in te duwen"

Elke verkeersboete die de politie uitschrijft louter op basis van een nummerplaat, zonder de bestuurder ook effectief tegen te houden, is onwettig. Dat blijkt uit vier arresten die het Hof van Cassatie gisteren heeft uitgesproken. Maar betekent dit ook dat u uw flitsboetes niet hoeft te betalen?
Nicolas Maeterlinck

Voor de concrete dossiers waarover Cassatie zich nu uitgesproken heeft, betekent de uitspraak dat die terug naar de rechtbank moeten, en dat de rechtbank zal moeten oordelen of het feit dat de identificatie op onwettige wijze gebeurd is, al dan niet invloed heeft op de betrouwbaarheid van het bewijs, zo zegt advocaat Henri Berkmoes.

Het betekent wel dat als iemand in de toekomst voor een rechtbank komt in een gelijkaardige situatie, omdat hij geflitst is bijvoorbeeld, dat de rechter dan zal moeten oordelen wat hij gaat doen met de arresten van Cassatie. Die arresten zijn niet bindend, zei Berkmoes, maar Cassatie-arresten zijn evenmin vodjes papier.

De rechter kan zeggen dat de overtreding wel degelijk gebeurd is, ondanks het feit dat de identificatie op onwettige wijze gebeurd is, maar het lijkt wel evident dat de advocaat in die zaak dan zeker beroep zal aantekenen, aldus Berkmoes.

Het gaat om twee gescheiden zaken, zo besloot hij, het is niet omdat men een databank onwettig heeft geraadpleegd, dat daarom een bewijs per definitie ook onwettig zal zijn. Maar in elk geval, de onwettigheid van de identificatie is er.

De uitspraken zijn dus niet bindend, maar ze kunnen mensen er wel toe aanzetten om hun boetes in vraag te stellen en dan is het aan de rechter om te oordelen. "Als het bewijs betrouwbaar is en de rechten van de verdediging niet geschonden zijn, dan kan die perfect een veroordeling uitspreken. Het is echt geen gopass om plots het gaspedaal in te duwen", zegt Berckmoes.

De toestemming van het Sectoraal comité, die de identificatie via de Kruispuntdatabank wettig zou maken, kan nog enkele maanden op zich laten wachten.

De Backer: "Zaak per zaak oordelen"

"Of iemand die nu een boete heeft gekregen, die alsnog kan aanvechten, is iets wat meneer Koen Geens (CD&V) en meneer Jan Jambon (N-VA) moeten bekijken. Ook elke rechter zal zaak per zaak moeten oordelen op dit moment of het bewijsmateriaal toegankelijk is of niet", zegt ook staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD).

In principe kan iedereen die nog een onbetaalde boete heeft of die in de komende weken geflitst wordt, die dus aanvechten. Of dat dan ook effectief tot een vrijspraak leidt, is onduidelijk. Het levert u vooral veel gerechtskosten op.