"Onwettige" boetes op tafel Privacy­commissie, geldigheid oude boetes onduidelijk

De Privacycommissie buigt zich "as we speak" over een machtiging voor de politie om de Kruispuntdatabank Voertuigen te mogen consulteren. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in de Kamer gezegd na de arresten van het Hof van Cassatie over "onwettige" verkeersboetes. Wat dit voor de geldigheid van oude boetes betekent, kon hij (nog) niet zeggen.

Verkeersboetes die de politie louter op basis van een nummerplaat uitschrijft - en dus zonder de identiteit van de bestuurder daadwerkelijk te controleren - zijn onwettig, zo blijkt uit een reeks nieuwe arresten van het Hof van Cassatie. De politie duikt voor het uitschrijven van de boetes immers in de Kruispuntdatabank Voertuigen, maar heeft daarvoor geen officiële machtiging.

Jambon heeft naar eigen zeggen meteen actie ondernomen toen hij het nieuws van de arresten vernam. "De politie heeft deze morgen een aanvraag ingediend bij de Privacycommissie die zich as we speak over een machtiging buigt", zei hij vanmiddag in de Kamer.

"Het is inderdaad zo dat het de politie sinds 2003 aan een machtiging ontbreekt om van de Kruispuntdatabank gebruik te maken. De wet op de privacy van 2003 bepaalt dat elke federale overheidsdienst die deze databank wil raadplegen hiervoor een machtiging moet hebben."

"Die wet is in 2010 gewijzigd naar aanleiding van de eigenlijk oprichting van de Kruispuntdatabank. Ook toen is de noodzaak van zo'n machtiging bevestigd. Ik moet toegeven dat de politie zowel in 2003 als in 2010 heeft nagelaten deze machtiging te vragen. Tegelijk heeft de Kruispuntdatabank de gevraagde gegevens altijd aan de politie overhandigd zonder te controleren of die een machtiging had."

"Op dit moment heb ik geen klaar en duidelijk antwoord"

Wat dit alles betekent voor oude verkeersboetes, kon Jambon (nog) niet zeggen. Boetes die dateren van vóór 2003 vormen sowieso geen probleem omdat een machtiging voordien niet nodig was. Maar de vraag naar de geldigheid van verkeersboetes die vanaf 2003 zijn uitgeschreven, liet hij onbeantwoord. "Dat is een complexe vraag", zei hij. "Op dit moment heb ik geen klaar en duidelijk antwoord. Mijn diensten zijn hieraan aan het werken. We zullen het resultaat zo snel mogelijk kenbaar maken."

Jambon verklaarde zich tot slot akkoord met bevoegd staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) dat de hele privacywetgeving aan een grondige herziening toe is.

Meest gelezen