Belgische leverancier betaalterminals krijgt boete van 720.000 euro

De Brusselse correctionele rechtbank heeft het bedrijf Keyware Smart Card Division veroordeeld tot een boete van 720.000 euro. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, oplichting en inbreuken op het Wetboek van Economisch Recht. Tientallen klanten van het bedrijf hadden een klacht ingediend, zowel bij het gerecht als bij de Economische Inspectie, omdat ze zich bedot voelden door de werkwijze van het bedrijf. Het bedrijf gaat in beroep tegen het vonnis.
Olivier Vin - heymana.com

Keyware verhuurt en verkoopt betaalterminals en regelt betaalontvangsten via bank- of kredietkaarten. Vertegenwoordigers van Keyware kwamen langs bij winkels of vrije beroepen en deden zich voor als vertegenwoordiger van de leverancier waarmee het slachtoffer een contract had, vaak Atos. Vaak deden ze dat op drukke momenten en onder het mom van een kleine update uit te moeten voeren aan de betaalterminal of een vervanging van een oud toestel te moeten doen. Zo slaagde men erin de slachtoffers een document te doen ondertekenen.

Pas later bleek dat dit geen gewone werkbon of ontvangstbevestiging was. Uit de kleine lettertjes op de achterkant van het document bleek dat de klant in werkelijkheid een volledig nieuw contract met Keyware had ondertekend, een contract waaraan men voor 5 jaar gebonden was en dat slechts met een hoge verbrekingsvergoeding kon beëindigd worden.

Monsterboete

Het parket telde minstens 98 mensen die op die manier zouden opgelicht zijn en minstens 5 personen bij wie Keyware hetzelfde had geprobeerd. De advocaat van Keyware vroeg de vrijspraak. De problemen zouden veroorzaakt zijn door enkele vertegenwoordigers die intussen ontslagen werden. Het aantal klachten zou zich ook beperken tot een 200-tal personen, op een totaal van 16.000 klanten.

De rechtbank veegde die argumentatie van tafel en legde het bedrijf een boete op van 720.000 euro. Het parket had een boete van 1.440.000 euro gevorderd. Keyware moet de benadeelde partijen ook een schadevergoeding betalen die in de duizenden euro's loopt.

Keyware gaat in beroep

Keyware is hoogst verbaasd dat het is veroordeeld en gaat in beroep tegen het vonnis. "We betreuren dat het beleid schuldig wordt bevonden voor niet-bewezen individuele fouten van mensen die dat beleid niet zouden gerespecteerd hebben en die intussen niet meer voor het bedrijf werken", klinkt het.

"We betreuren dat enkele handelaars zich benadeeld voelen, maar gelukkig zijn er tienduizenden klanten wel tevreden over onze dienstverlening", klinkt het.

Volgens Keyware zullen het beroep en het proces geen enkele invloed hebben op de dagelijkse dienstverlening van het bedrijf. Ook bij een bevestiging van de boete zijn er geen problemen: Keyware heeft voldoende liquide middelen, aldus CEO Stéphane Vandervelde.