Britse EU-ambassadeur denkt dat "brexit tien jaar kan duren"

Een handelsakkoord tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië zou tien jaar kunnen duren. Daarvoor heeft EU-ambassadeur Ivan Rogers de Britse regering volgens de BBC gewaarschuwd.

Volgens de BBC zou Rogers de ministers gewaarschuwd hebben dat de Europese leiders een handelsakkoord met Groot-Brittannië wel kunnen laten aanslepen tot 2025. De ambassadeur zou naast zijn waarschuwing ook gezegd hebben dat Europa aanstuurt op een vrijhandelsverdrag met Groot-Brittannië, eerder dan toegang tot de interne Europese markt. Ivan Rogers sluit ook niet uit dat een handelsverdrag op het laatste moment wordt weggestemd door één van de parlementen van de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie.

Het persoonlijke advies van Rogers staat haaks op de verklaringen van de Britse ministers die menen dat er binnen de twee jaar een akkoord kan worden bereikt na het inzetten van de vertrekprocedure. Die vertrekprocedure, artikel 50 van het verdrag van Lissabon, wordt normaal gezien eind maart 2017 in gang gezet.

May in het land

De Britse premier Theresa May is momenteel in Brussel voor een Europese top. Na berichten over een brexit die tien jaar zou duren, is May begonnen aan een charmeoffensief. Ze zal op de Europese top vertellen dat Groot-Brittannië een belangrijke rol wil blijven spelen in de aanpak van de migrantenstroom uit Noord-Afrika, ook na de brexit. Ze zou ook verklaren dat Groot-Brittannië landen als Letland en Litouwen zal beschermen tegen de mogelijke Russische expansie in de regio. May zal de top vroeger verlaten, zodat de andere leiders zonder haar kunnen spreken over hun aanpak van de brexit.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.