Cassatie-arresten spelen politierechtbanken nu al parten

De Cassatie-arresten over de (on)geldigheid va de flitsboetes hebben vandaag al tot commotie in de politierechtbanken geleid. Op verschillende plaatsen hebben advocaten de arresten gebruikt in een poging hun cliënt vrij te pleiten.

Politierechter Theo Wilssens in Beringen heeft vandaag 35 van de 40 zaken uitgesteld omdat hij het nu te vroeg vindt om duidelijk te oordelen. "Ik hou het liever op veilig", zegt hij. "Doordat ik de zaak uitstel, kan iedereen die rustig herbekijken en daarna kunnen we een duidelijk standpunt innemen."

In Leuven heeft de politierechter beslist om een snelheidsovertreder die de cassatie-arresten inbracht als argument wél te straffen. De rechter oordeelde dat het belang van verkeersveiligheid veel zwaarder doorweegt dan een eventuele schending van de privacy.