Filmproducent Corsan gooit handdoek in de ring

De voorlopige bewindvoerders van filmproducent Corsan vragen omstreeks deze tijd het faillissement aan bij de Antwerpse rechtbank van koophandel. Ze kregen daartoe een mandaat van topman Paul Breuls die eerder liet weten "moegestreden" te zijn en zeker te zijn dat Corsan failliet gaat.

Corsan haalde de afgelopen jaren zo'n 200 miljoen euro op bij meer dan duizend vrije beroepers en zelfstandigen voor de productie van verschillende films. Daarbij werd gebruik gemaakt van de taxshelterregeling maar de fiscus weigert nu al voor minstens één film fiscale attesten uit te reiken, waardoor investeerders hun belastingvoordeel zouden moeten terugbetalen met de nodige interesten. De Bijzondere Belastinginspectie voert ook een onderzoek naar Corsan.

"We verzaken aan de bescherming voorzien door de WCO. Het is de visie van zowat iedereen dat de zaak op dit ogenblik geen continuïteit schijnt te kunnen hebben", zegt Breuls. "Ik heb persoonlijk niet meer de energie en de middelen om nog een langdurig beleg mee te maken."

De procedures voor de filmprojectvennootschappen - waarvan de naam telkens met Filmfinance begint - zullen verder blijven lopen. Men zal bekijken of er nog producties kunnen worden geëxploiteerd.