Vlaamse industrie stoot minder vervuilende stoffen uit... maar u steeds meer

De afgelopen 15 jaar heeft de industrie in Vlaanderen steeds minder vervuilende stoffen de lucht in gepompt. Dat blijkt uit het rapport "Lozingen in de lucht 2000-2015" van de Vlaamse Milieumaatschappij. De gewone consument stoot echter steeds meer verontreinigende stoffen uit.

Ademhalen in Vlaanderen kan vandaag met een geruster gemoed dan vijftien jaar geleden. Sinds 2000 is de hoeveelheid fijn stof (PM10 en PM2,5) in de lucht met 12 procent afgenomen, zo meldt de VMM in haar rapport.

De uitstoot van zware metalen is naargelang de exacte stof met liefst 96 procent gedaald, die van ozonvormende stoffen met meer dan een derde. Het zijn die stoffen die vooral op warme dagen tot de overschrijding van de ozondrempel leiden. De uitstoot van broeikasgassen nam tot slot met 12 procent af.

Vandaag ligt het verbruik van steenkool in Vlaanderen lager en dat van aardgas hoger. De fossiele brandstoffen die ons gewest verbruikt, bevatten bovendien een lager zwavelgehalte.

Verkeer

Opmerkelijk: volgens de VMM zijn al deze dalingen in eerste instantie aan de industrie toe te schrijven. Die stoot nu een pak minder vervuilende stoffen uit dan vijftien jaar geleden. "Dat heeft veel met beleid en reglementering te maken", legt woordvoerder Katrien Smet aan VRT Nieuws uit.

De gewone gezinnen hebben volgens het rapport dan weer geen reden om zich op de borst te kloppen. Hun aandeel in de uitstoot van vervuilende stoffen in Vlaanderen is de voorbije vijftien jaar de hoogte in gegaan en dit niet alleen verhoudingsgewijs.

"Alle inspanningen ten spijt, pompt de gewone Vlaming vandaag meer verontreiniging de lucht in", zegt Smet. "Het verkeer blijft een belangrijke factor. Het Vlaamse wagenpark bestaat uit schonere wagens dan vijftien jaar geleden, maar vandaag rijden heel wat meer auto's rond die bovendien meer kilometers afleggen. Zij produceren rechtstreeks fijn stof via de uitlaat, maar ook slijtage aan banden, remmen en sportief rijgedrag veroorzaken fijn stof."

Hout

Ook houtverbranding heeft een grote impact op de luchtkwaliteit, zeker bij windstil weer. "Mensen denken dat het niet schadelijk is hout te verbranden omdat het een natuurlijk product is, maar niks is minder waar", zegt Smet. Houtverbranding is een belangrijke oorzaak van PAK-emissies die kanker kunnen veroorzaken. Niet voor niets heeft de VMM begin deze maand de bevolking nog opgeroepen twee dagen geen hout in kachels op te stoken.

Conclusie van het rapport: vandaag ademt de Vlaming betere lucht in dan vijftien jaar geleden, maar hij is zelf steeds meer verantwoordelijk voor de vervuiling die er wél nog in zit.