Vlaanderen snoept jobs van Brussel en Wallonië af

In 2014-2015 zijn netto 2.502 arbeidsplaatsen in Brussel en 220 in Wallonië naar Vlaanderen verhuisd. Dat blijkt uit een onderzoek van DynaM-Reg. Alle drie de gewesten tekenden wel een netto groei op van het totale aantal arbeidsplaatsen.

Het gaat de goeie kant op met de werkgelegenheid in België. Ondanks de vele berichten over (collectieve) ontslagen is het aantal arbeidsplaatsen in 2014-2015 netto met 30.851 toegenomen, zo meldt DynaM-Reg. Dat is een samenwerkingsverband tussen de RSZ, HIVA en de drie gewesten in ons land. 182.542 arbeidsplaatsen gingen dan wel verloren, 213.393 nieuwe arbeidsplaatsen kwamen in de plaats.

Die arbeidsplaatsen zijn echter ongelijk over de drie gewesten verdeeld. In Vlaanderen groeide het netto aantal arbeidsplaatsen in die periode met 24.317. In Brussel was dat 1.425 en in Wallonië 5.109. Voor Vlaanderen ging het vooral om arbeidsplaatsen in de uitzendsector, maar ook in het onderwijs en in de schoonmaaksector.

Opmerkelijk: voor Brussel en Wallonië hadden de cijfers nog beter kunnen zijn, ware het niet dat zij in die periode jobs naar Vlaanderen zagen verhuizen. Het ging daarbij om arbeidsplaatsen bij ondernemingen die in de verschillende gewesten actief zijn.

Zo zag Brussel 2.502 arbeidsplaatsen naar Vlaanderen vertrekken. Wallonië kon de schade beperken met 200 arbeidsplaatsen.

"We weten niet precies hoe dit komt", zegt Tim Goesaert van het HIVA. "Mogelijk heeft het te maken met de mobiliteitsproblemen of ruimtelijke problemen waardoor bedrijven hun activiteiten gedeeltelijk of helemaal naar Vlaanderen verhuizen."

Vlaanderen lijkt de crisis van enkele jaren geleden dan ook het beste te verteren. Volgens het HIVA maakt Wallonië evenwel een inhaalbeweging. Daar hebben vooral typisch Waalse kmo's arbeidsplaatsen gecreëerd in 2014-2015.