Wandkleed van Hitler keert na 70 jaar terug naar Beieren

Een wandkleed dat ooit toebehoorde aan de Duitse dictator Adolf Hitler is na 70 jaar terug in Beieren. Het 16e-eeuwse wandkleed sierde tot 1945 de muur in Hitlers Adelaarsnest, maar werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog meegenomen door een Amerikaanse soldaat.

Het wandtapijt van 2 op 2 meter uit de 16e eeuw is eind jaren 30 in handen gekomen van Adolf Hitler die het aan de muur van zijn buitenverblijf in de Alpen hing. Toen het Amerikaanse leger het zogenoemde Adelaarsnest veroverde, werd het tapijt meegenomen door luitenant-kolonel Paul Danahy die het bij hem thuis in de trappenhal hing. Na zijn dood kreeg het tapijt zelfs een prominente plaats in de woonkamer van de familie Danahy.

Dochter Danahy heeft uiteindelijk beslist om het wandtapijt terug te bezorgen aan de originele eigenaars. Het tapijt bleek in de jaren dertig te zijn gekocht bij een Joodse kunsthandelaar. Historici hebben eerst uitgezocht of de nazi's het tapijt van de kunsthandelaar hadden ontvreemd of niet, maar uit de facturatie uit die periode blijkt dat Hitler wel degelijk de volle pot heeft betaald voor het tapijt.

Om die laatste reden kunnen de nabestaanden van de galeriehouder geen aanspraak meer maken op het tapijt. De Duitse deelstaat Beieren krijgt daardoor het wandtapijt in handen. Het zou de bedoeling zijn om het te restaureren en tentoon te stellen in een museum in München.

Het schilderij in het Adelaarsnest: