Weyts: "Uitspraak Cassatie valt ongelukkig tijdens eindejaarscampagnes"

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is ontgoocheld over de uitspraken van het Hof van Cassatie over flitsboetes. Voor het hoogste rechtscollege kan de politie geen verkeersboetes uitschrijven enkel en alleen op basis van de nummerplaat. Want dan moet ze die gegevens natrekken bij de Kruispuntbank Voertuigen en dat druist in tegen de privacy.

"De uitspraken van Cassatie vallen bijzonder ongelukkig, net nu de eindejaarscampagnes lopen", zegt Weyts. Of die flitscontroles nu plots onwettig worden, is nog niet duidelijk. "Ik heb geen zicht op wat dit betekent op heel korte termijn. Mijn bezorgdheid is vooral wat dit betekent naar de toekomst toe. We moeten zo snel mogelijk regelgevend kunnen ingrijpen, om te verhinderen dat uiteindelijk dit scenario bewaarheid wordt", zegt Weyts.

Volgens de Vlaamse minister moet er zo snel mogelijk worden ingegrepen en ligt er dus wel wat werk op de plank. "Het federaal niveau zal initiatieven moeten nemen."

"We moeten vooral verhinderen dat we een tegenslag kennen in onze vooralsnog succesvolle strijd tegen het aantal verkeersdoden in Vlaanderen. We boeken daar serieuze vooruitgang door de flitscontroles, de trajectcontroles en meer camera's", benadrukt Weyts.

De Backer: "De manier waarop boetes worden geïnd, is achterhaald"

Staatssecretaris van Privacy Philippe De Backer (Open VLD) zegt dat de huidige manier waarop boetes worden geïnd, achterhaald is. Hij is aan een aanpassing bezig. "We gaan de wettelijke basis versterken en verduidelijken, zodat er een wettelijke zekerheid is."

Het probleem vandaag houdt in dat de politie over geen machtiging beschikt om gebruik te maken van de Kruispuntdatabank Voertuigen, de vroegere databank van de Dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV).

"Die machtiging moet worden toegekend door het bevoegd sectoraal comité van de Privacycommissie", legt staatssecretaris De Backer uit in "De ochtend". "Wellicht werd die machtiging niet aangevraagd. De politie had dat moeten doen, maar ook de DIV had dat moeten weten. Het "unieke" Belgische systeem is niet meer van deze tijd."

Begin volgend jaar wil De Backer met een voorstel komen voor een meer specifieke wetgeving. Ook moet er bij elke dienst een verantwoordelijke komen voor het beheer van databanken en zal er achteraf een strenge controle gebeuren door de Privacycommissie. "Want dat is de enige garantie die we hebben dat de privacy van burgers ook door de overheid wordt gerespecteerd."

De vraag is wat er nu moet gebeuren met de huidige boetes. "Of iemand die nu een boete heeft gekregen, die alsnog kan aanvechten, is iets wat meneer Koen Geens (CD&V) en meneer Jan Jambon (N-VA) moeten bekijken. Ook elke rechter zal zaak per zaak moeten oordelen op dit moment of het bewijsmateriaal toegankelijk is of niet", zegt De Backer.