Assisen of correctionele voor Kasteelmoord: uitspraak op 27 januari

De kamer van inbeschuldigingstelling in Gent beslist op 27 januari definitief over het proces rond de Kasteelmoord. Er werd vermoed dat er vandaag geen beslissing zou vallen, ook al hebben het parket en alle advocaten hun pleidooien gehouden. Volgens de raadkamer moet de zaak voor een volksjury komen, maar de KI heeft hierin het laatste woord.
Voor de zitting was er protest van sympathisanten van hoofdverdachte dokter André Gyselbrecht.

Eerder was door de raadkamer beslist dat vier verdachten zich voor het hof van assisen moesten verantwoorden voor hun aandeel in de zaak. Het parket ging daartegen in beroep, de KI moet nu de knoop doorhakken. Er werd verwacht dat de beslissing niet voor vandaag zou zijn. De KI plant zijn uitspraak op 27 januari.

Het parket, dat vandaag net als alle advocaten zijn standpunt heeft bepleit, is voorstander van een proces voor de correctionele rechtbank. Ook Jan Leysen, de advocaat van de familie van Stijn Saelens, wil liever geen assisenproces. "We hebben onze voorkeur voor een correctioneel debat bij beroepsrechters nooit verborgen. Het gaat om een kortere termijn, wat ook garanties zal geven aan de beklaagden voor beroep. Wij denken dat dit een serener debat zou kunnen zijn dan voor het hof van assisen." 

Vier of vijf verdachten?

Hoe dan ook zal de start van het proces nog even op zich laten wachten. Het parket-generaal wil overigens ook een vijfde verdachte voor de rechter brengen: Peter Gyselbrecht, de schoonbroer van de vermoorde Stijn Saelens. De raadkamer wilde hem buiten vervolging stellen, maar het parket-genraal vraagt zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank van Brugge, zoals voor de andere vier verdachten.

De "kasteelmoord", hoe zat dat nu weer?

Op 31 januari 2012 verdween Stijn Saelens uit zijn kasteel in Wingene, West-Vlaanderen. Het lichaam van de kasteelheer werd twee weken later teruggevonden in een bos in Maria-Aalter. Al snel kwam zijn schoonvader André Gyselbrecht als mogelijke opdrachtgever in beeld. Bij het beramen van de feiten zou de dokter uit Ruiselede zijn vriend Pierre Serry als tussenpersoon hebben ingeschakeld. Volgens het parket speelde ook Peter Gyselbrecht een rol in de plannen om Stijn Saelens uit de weg te ruimen.

"Beslissing over kasteelmoord zal niet voor vandaag zijn"