Dubbel zoveel langdurig zieken scholen zich om

Het aantal mensen dat om medische redenen zijn beroep niet meer kan uitoefenen en zich laat omscholen is verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV die VRT Nieuws kon inkijken. In vergelijking met 5 jaar geleden is het aantal zelfs verviervoudigd.
DISABILITYIMAGES\SCIENCE PHOTO LIBRARY

Het gebeurt steeds vaker dat mensen hun huidig werk of de job waar ze voor zijn opgeleid om medische redenen niet meer kunnen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan problemen na een ongeval, maar ook pakweg aan rugklachten. Soms is een aanpassing van de arbeidsplaats alleen geen oplossing en moet een totaal andere job worden gezocht. Om dit mogelijk te maken worden omscholingen georganiseerd, zoals dat ook gebeurt bij langdurig werklozen.

Het aantal mensen dat om medische redenen dergelijke omscholing volgt is het afgelopen jaar verdubbeld. In 2014 hebben zo 1.473 mensen zich herschoold, het afgelopen jaar waren er dat al bijna 3.000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIZIV die onze redactie kon inkijken. In vergelijking met 5 jaar geleden is het aantal zelfs meer dan verviervoudigd. Het een en ander heeft te maken met afspraken die gemaakt zijn met de VDAB , Actiris, Forem en Awiph.

Voor het jaar 2016 en volgend jaar zal het aantal langdurig zieken dat zich laat omscholen wellicht nog hoger liggen. Sinds begin deze maand is het immers gemakkelijker gemaakt voor langdurig zieken om opnieuw aan de slag te gaan. De kostprijs is lichtjes sneller gestegen. Waar het per herscholing in 2011 nog minder dan 3.000 euro kostte, is dat nu opgelopen tot 3.200 euro.